Woman watching a movie at the cinema
|

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach – kierunek studiów

Celem kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach jest wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu filmoznawstwa (teoretyczne) i dziennikarstwa kulturalnego z naciskiem szczególnym na nowe media (praktyczne). Cel i główny atut obszaru to gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu. Studenci zdobędą praktykę dziennikarską i zapoznają się z najnowszymi dziennikarskimi metodami działania w obszarze nowych mediów. Chcesz wiedzieć więcej na temat filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach?

Gdzie studiować filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach?

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach.

W trakcie studiów:

Studenci zdobędą umiejętność tworzenia recenzji i krytycznej analizy dzieła filmowego oraz umiejętność analizy i interpretacji filmu, a także zapoznają się z metodologią analizy dzieła filmowego.

Po studiach: 

Absolwent kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach jest przygotowany do podjęcia pracy w tradycyjnych instytucjach kultury i edukacji, jak redakcje czasopism, redakcje telewizji i radia, instytucje upowszechniania i popularyzacji kultury, a także w centrach kultury filmowej i biurach dystrybucyjnych. Po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych mogą także podjąć pracę w szkolnictwie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *