Fighting for clean earth. Young and strong woman is protesting for ecology with group of female
|

Socjologia techniki i ekologii – kierunek studiów

Studenci kierunku socjologia techniki i ekologii uczą się o ekologicznych i technologicznych ruchach społecznych, o formach oporu społecznego przed rozwojem w obszarze technologii i ekologii. Zapoznają się z programami edukacyjnymi w instytucjach oraz z nierównościami społecznymi w obszarze technologii i ekologii. Zyskują wiedzę o społeczeństwie ryzyka, zdrowiu i medykalizacji społeczeństwa, organizacji i zarządzaniu systemami technicznymi i ekologicznymi. Jest Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Gdzie studiować socjologię techniki i ekologii?

Socjologia techniki i ekologii to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować socjologię techniki i ekologii.

W trakcie studiów:

W programie kierunku socjologia techniki i ekologii zaplanowano takie zagadnienia, jak:

 • globalne procesy społeczne towarzyszące rozwojowi techniki
 • globalne procesy towarzyszące rozwojowi ekologii
 • problemy medyczne w zakresie techniki
 • problemy medyczne w zakresie ekologii
 • socjologia organizacji i zarządzania techniką
 • socjologia organizacji i zarządzania ekologią
 • wprowadzenie do prawa w zakresie rozwoju technicznego
 • wprowadzenie do prawa w zakresie rozwoju ekologicznego
 • badania ewaluacyjne w zakresie techniki i ekologii
 • socjologia gospodarki i zrównoważonego rozwoju
 • problemy rozwoju technicznego i ekologicznego miasta i wsi
 • socjologia wiedzy i nauki
 • wielozmiennowe modele analityczne w socjologii
 • współczesne społeczeństwo polskie.

Po studiach:

Miejscami, gdzie absolwenci mogą szukać pracy, są instytucje sektora prywatnego (produkcyjnych, handlowych, badawczych), publicznego (administracja rządowa i samorządowa) oraz pozarządowego – tych, które związane są z techniką i ekologią. Absolwenci socjologii techniki i ekologii mogą również świadczyć usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu, rozwoju i współpracy w zakresie ekologii i techniki.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *