Judaism religious jewish holiday matza on passover
|

Filologia hebrajska – kierunek studiów

Absolwent ma opanować język hebrajski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza, przewodnika czy archiwisty. Podczas edukacji student opanuje współczesny język hebrajski, biblijny język hebrajski, zapozna się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego. Z pewnością nie są to łatwe studia, ze względu na spore różnicę między językiem polskim a językiem hebrajskim, dlatego zdolności językowe są kluczowe dla sukcesu.

Gdzie studiować hebraistykę?

Hebraistyka to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować hebraistykę.

W trakcie studiów

W trakcie studiów student otrzyma przygotowanie merytoryczne w zakresie następujących dziedzin: historii Izraela w starożytności, dziejów Żydów w diasporze oraz historii syjonizmu i współczesnego Państwa Izrael, historii literatury hebrajskiej, tak starożytnej, średniowiecznej, jak i nowożytnej i współczesnej, podstawowych wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej, zagadnień społeczno-politycznych syjonizmu oraz współczesnego Izraela.

Po studiach

Po studiach absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach kultury, a w szczególności instytucjach związanych z kulturą i dziejami Żydów (jak muzea oraz archiwa). Absolwent będzie również merytorycznie przygotowany do podjęcia pracy tłumacza oraz przewodnika po miejscach związanych z dziejami Żydów w Polsce, ale także w Izraelu. Absolwent będzie również przygotowany do pracy w administracji publicznej. Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *