Art Session in College
||

Krytyka artystyczna – kierunek studiów

Uzyskany po studiach status zawodowego krytyka artystycznego jest równoważny z zawodowym statusem dziennikarza. Absolwent kierunku pozna zasady przygotowywania i realizacji międzynarodowych projektów artystycznych i badawczych, sympozjów artystycznych i konferencji naukowych, podstawy działalności instytucji życia artystycznego, w tym galerii, muzeów i fundacji sztuki nowoczesnej, działalność organizacji międzynarodowych (UNESCO, ASEM) i zawodowych (AICA, ICOM, ICOMOS), wreszcie zagadnienia promocji sztuki współczesnej oraz edukacji artystycznej.

Gdzie studiować krytykę artystyczną?

Krytyka artystyczna to jeden z kierunków artystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować krytykę artystyczną.

W trakcie studiów:

Absolwent kierunku posiądzie gruntowną wiedzę z zakresu światowej oraz polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, ucząc się historii architektury, malarstwa, rzeźby, sztuki stosowanej i designu, grafiki, fotografii, filmu, sztuki nowych mediów i współczesnej kultury wizualnej, interpretowanej z pozycji relacji międzykulturowych, a także m.in. studiów genderowych. Uzyska także wiedzę z zakresu historii światowej myśli o sztuce i podstaw warsztatowych krytyki artystycznej. Wobec procesów globalizacji kultury pozna problematykę sztuki Azji, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, interpretowanej z pozycji antropologii kultury, dialogu międzykulturowego, wpływu tradycji kulturowych, religijnych i lokalnych artystycznych na sztukę nowoczesną i współczesną.

Po studiach:

Po studiach na krytyce artystycznej absolwent jest przygotowany do pracy: w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych jako krytyk artystyczny i redaktor, w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej jako twórca wystaw, kurator zbiorów i dokumentalista życia artystycznego, w instytucjach państwowych i regionalnych, ośrodkach kultury i szkołach jako specjalista, animator kultury i wykładowca, w instytucjach zajmujących się rynkiem artystycznym jako ekspert.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *