Group of people during the psychological therapy indoors
|

Psychologia w zarządzaniu – kierunek studiów

Psychologia w zarządzaniu to kierunek, którego przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji, co pomaga lepiej przygotować managerów do kierowania pracą zespołu. Program studiów na Psychologii w zarządzaniu oparty jest na badaniach potrzeb pracodawców, a szczegółowe treści nauczania są dostosowywane do wymagań rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki będą pozwalały studentom w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony firm, organizacji i instytucji.

Gdzie studiować psychologię w zarządzaniu?

Psychologia w zarządzaniu to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR). Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz ją studiować.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty na kierunku psychologia w zarządzaniu: – Elementy psychologii ogólnej – Stosunki międzyludzkie w organizacji – Negocjacje i mediacje – Podstawy diagnozy psychologicznej, metody badania pracy i pracowników – Prawne aspekty zarządzania personelem – Komunikacja interpersonalna – trening umiejętności – Problemy i patologie pracy – Psychologia w pracy trenera – Wprowadzenie na rynek pracy

Po studiach:

Absolwent po ukończeniu kierunku psychologia w zarządzaniu jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *