Modern yacht on the sea
|

Budowa jachtów – kierunek studiów

Słuchacz kierunku budowa jachtów zyskuje wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą: algebrę, geometrię, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, wiedzę w zakresie chemii, obejmującą chemię ogólną, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów chemicznych występujących w przyrodzie oraz zapobiegania niepożądanym efektom procesów chemicznych. Zainteresowany? Czytaj dalej! 

Gdzie studiować budowę jachtów?

Budowa jachtów to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować budowę jachtów.

W trakcie studiów:

Wykłady i zajęcia na kierunku Budowa jachtów dotyczą m.in.: – teorii jachtu i żeglowania, – projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, – projektowania żagli i takielunku, – projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz, – projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych, – metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów, – materiałów i ich właściwości, stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających, – przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych, – ochrony i zabezpieczenia powierzchni kadłubów jachtów, – organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, – prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

Po studiach:

Absolwent kierunku budowa jachtów może być zatrudniony w biurach projektujących tego typu jednostki pływające, w stoczniach jachtowych, administracji morskiej. Może też samodzielnie prowadzić małe firmy produkujące jachty, jednostki sportowe lub inne obiekty budowane z kompozytów, np. śmigła turbin wiatrowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *