Saving money. Economy - finance.
||

Ekonomia – kierunek studiów

Ekonomia nie jest wcale, jak można by sądzić, nauką o charakterze ścisłym. Chociaż posługuje się analizą matematyczną, która należą do metod ilościowych, uznawana jest za dziedzinę społeczną. Dlaczego? Ponieważ to właśnie działanie człowieka lub społeczności jest przedmiotem analiz ekonomicznych. Dotyczą one produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Studia ekonomiczne cechują się dużą uniwersalnością. Stwarzają świetne podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do wykonywania bardzo wielu zawodów. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Gdzie studiować ekonomię?

Ekonomia to jeden z popularnych kierunków studiów ekonomiczno-biznesowych. Można studiować ekonomię na wielu uczelniach i wydziałach w Polsce. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekonomię.

Przygotowanie do studiów ekonomicznych

W szkołach średnich nie ma przedmiotów związanych z ekonomią, więc uczelnie rekrutacyjne korzystają z wyników egzaminów maturalnych z innych dziedzin. Przyszli studenci ekonomii powinni być zainteresowani aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi oraz posiadać zdolność analitycznego myślenia i dobre umiejętności matematyczne.

Studia na kierunku ekonomia

Studia na kierunku ekonomia nie różnią się pod względem formalnym od innych kierunków. Składają się z wykładów, ćwiczeń, seminariów i lektoratów z języków obcych. Przedmioty, które trzeba zdać, są zróżnicowane w zależności od uczelni, ale obejmują mikro- i makroekonomię, prawo finansowe, ekonometrię, statystykę, rachunkowość, finanse publiczne oraz techniki informacyjne w zastosowaniach ekonomicznych.

Absolwent ekonomii

Absolwenci ekonomii mogą znaleźć pracę w różnych branżach, na przykład w dziale analitycznym, wykonawczym lub operacyjnym firm. Wiedza ekonomiczna może mieć także zastosowania naukowe, a nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii potwierdza jej ważność. Do cech osobowości i intelektu ekonomisty należą talent do analitycznego myślenia, duża wiedza o lokalnych i globalnych uwarunkowaniach gospodarczych, umiejętność łączenia faktów, pracowitość i cierpliwość.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *