Old River Boat - Irrawaddy River - Myanmar
|

Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa to jeden z kierunków studiów związanych z transportem i nawigacją. Skupia się na zagadnieniach związanych z żeglugą na wodach śródlądowych, takich jak rzeki, kanały i jeziora. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nawigacji śródlądowej, konstrukcji i eksploatacji statków, zarządzania transportem wodnym, prawodawstwa żeglugowego, technologii transportu wodnego oraz ochrony środowiska w żegludze śródlądowej.

Gdzie studiować żeglugę śródlądową?

Żegluga śródlądowa to jeden z kierunków związanych z transportem i logistyką. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować żeglugę śródlądową, kierunek związany z oceanotechniką i nawigacją.

Najczęściej wykładane przedmioty:

matematyka, fizyka, elektrotechnika, mechanika techniczna, środki transportu, logistyka, infrastruktury i dynamika transportu, drogi i budowle hydrotechniczne, eksploatacja portów śródlądowych, inżynieria ładunków, eksploatacja statków śródlądowyh, procedury projektowania FIDIC, budowa statku śródlądowego, łączność, portowe urządzenia techniczne, systemy łączności, informatyka stosowana, usłygi portowe, spedycja;

Po studiach

Ogromne zapotrzebowanie na absolwentów żeglugi śródlądowej znajduje odbicie w licznych ofertach pracy. Kończąc studia można podjąć pracę w:

– przedsiębiorstwach transportowych żeglugi śródlądowej: towarowej, pasażerskiej, rekreacyjno-turystycznej (administracja, załoga statku)
– zarządach portów
– przedsiębiorstwach armatorskich
– jednostkach projektowo – konstrukcynych
– urzędach administracji dróg wodnych
– przedsiębiorstwach spedycyjnych
– Urzędach Żeglugi Morskiej
– firmach hydrograficznych
– zawodzie geodety, kartografa.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *