|

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Systemy i sieci telekomunikacyjne to kierunek studiów, który skupia się na projektowaniu, budowie i zarządzaniu infrastrukturą telekomunikacyjną. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, przyrządów półprzewodnikowych, miernictwa elektronicznego, układów analogowych, układów cyfrowych, zasilania i sterowania, teledetekcji, modulacji i detekcji, zastosowań komputerów w telekomunikacji, systemów mikroprocesorowych, techniki mikrofalowej, teorii pola elektromagnetycznego, anten i propagacji fal, teorii sygnałów i kodowania, systemów multimedialnych, cyfrowego przetwarzania sygnałów, systemów zintegrowanych, podstaw kompatybilności elektromagnetycznej, systemów radiokomunikacyjnych, sieci komputerowych, monitorowania widma, podstaw radiokomunikacji, projektowania systemów informacyjnych i sieci bezprzewodowych.

Gdzie studiować systemy i sieci telekomunikacyjne?

Systemy i sieci telekomunikacyjne to jeden z kierunków informatycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować systemy i sieci telekomunikacyjne.

Najczęściej wykładane przedmioty:

obwody i sygnały elektryczne, podstawy metrologii, przyrządy półprzewodnikowe, miernictwo elektroniczne, ukł. analogowe, obwody i sygnały elektryczne ukł. cyfrowe przyrządy półprzewodnikowe  Zasilanie i sterowanie, podstawy teledetekcji, zasilanie i sterowanie, podstawy modulacji i detekcji, zastosowania komputerów w telekomunikacji, ukł. programowalne i specjalizowane, podstawy akustyki stosowanej, sys. mikroprocesorowe, technika mikrofalowa, ukł. programowalne i specjalizowane, modulacja i detekcja, teoria pola elektromagnetycznego, anteny i propagacja fal, sieci telekomunikacyjne, technika emisji i odbioru, teoria sygnałów i kodowania, sys. mikroprocesorowe, sys. multimedialne, anteny i propagacja fal, techniki dostępowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, sys. zintegrowane, podstawy kompatybilności elektromagnetycznej, sys. radiokomunikacyjne, sieci komputerowe, monitorowanie widma, podstawy radiokomunikacji, sys. multimedialne, sys. zintegrowane, projektowanie sys. informacyjnych, sieci bezprzewodowe;

Po studiach:

Potencjalnymi pracodawcami absolwentów tego profilu będą: – spółki telekomunikacyjne – niezależni operatorzy sieci stacjonarnych i komórkowych – wytwórnie sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego – działy telekomunikacyjno–informatyczne banków, administracji państwowej, przedsiębiorstw i instytucji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *