Stockholm, Sweden. Waving Swedish Flag In Stockholm Street. Stockholm, Sweden. Waving Swedish Flag
|

Filologia szwedzka – kierunek studiów

Studiowanie na specjalności filologia szwedzka daje możliwość poznania i rozszerzenia wiedzy na temat języka, literatury i kultury Szwecji oraz krajów skandynawskich. Umożliwia zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu wybranej specjalizacji (literaturoznawczej, językoznawczej, translatorskiej). Absolwent filologii szwedzkiej charakteryzuje się biegłą znajomością języka szwedzkiego w mowie i piśmie. Posiada również bardzo dobrą wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury Szwecji. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku?

Gdzie studiować filologię szwedzką?

Filologia szwedzka to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować filologię szwedzką.

W trakcie studiów:

praktyczna nauka języka szwedzkiego, gramatyka opisowa języka szwedzkiego, literatura szwedzka, historia Skandynawii, wiedza o Szwecji, zarys literatur skandynawskich, filozofia współczesna, gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka, gramatyka porównawcza języków skandynawskich, translatoryka szwedzka, język staroislandzki, wprowadzenie do historii języków skandynawskich, język obcy (angielski lub niemiecki), gramatyka opisowa języka angielskiego lub niemieckiego, praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego, wybrane zagadnienia z filozofii krajów skandynawskich, językoznawstwo, słowotwórstwo, historia i kultura Szwecji;

Po studiach:

Absolwent Filologii szwedzkiej może znaleźć zatrudnienie w: – wydawnictwach, redakcjach czasopism, – środkach masowego przekazu, – polskich i skandynawskich firmach, – instytucjach kulturalnych i badawczych, – sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka szwedzkiego i kultury państw skandynawskich, – zawodzie tłumacza.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *