Nowy kierunek z patronatem ministra

W ten sposób Pani Minister Barbara Kudrycka uznała powstanie Kolegium Administracji Publicznej na Uczelni Łazarskiego za cenną inicjatywę zmierzającą w kierunku doskonalenia jakości administracji publicznej w naszym kraju. W ramach Kolegium będą realizowane studia licencjackie oraz magisterskie. Nowatorski program Kolegium jest nastawiony na przekazywanie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania i nauk społecznych. Innowacyjna organizacja procesu dydaktycznego łączącego praktyczne przygotowania przyszłych absolwentów do pracy w administracji z kształceniem o charakterze akademickim, zapewnia szerokie możliwości kariery zawodowej.

Studenci Kolegium Administracji Publicznej na Uczelni Łazarskiego mogą wybrać jedną ze ścieżek specjalizacyjnych. W ramach pierwszej przedmiotem studiów będzie obszar polskiej administracji publicznej, w ramach drugiej zagadnienia związane z administrowaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w ramach trzeciej problematykę administracji samorządowej. Studenci poznają m. in. problematykę działania podmiotów publicznych, funkcjonowanie finansów publicznych, nowoczesne metody zarządzania w tym kadrami czy politykę rozwoju regionalnego.

Wysoką jakość kształcenia Kolegium Administracji Publicznej gwarantuje najwyższej klasy kadra dydaktyczna, w tym współtwórca Kolegium Pan Jerzy Stępień, b. Sędzia i Prezes Trybunału Konstytucyjnego obecnie pełniący obowiązki Prodziekana Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego.

Nasi absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do sprostania wyzwaniom, które niesie ze sobą praca we wszystkich urzędach administracji publicznej, różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, czy fundacjach. Jesteśmy przekonani, że wielu z nich znajdzie pracę również w instytucjach europejskich, gdzie 25% posad przewidzianych dla Polski jest jeszcze nie wykorzystane. — przekonuje Sędzia Jerzy Stępień.

Studenci poznają również szereg zagadnień z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, gdyż studia kładą duży nacisk na zagadnienie funkcjonowania administracji publicznej jako podmiotu świadczącego usługi społeczeństwu. Poznają problematykę gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami i politykę rozwoju regionalnego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *