newspaper and a magnifying glass
|

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa to kierunek studiów, który skupia się na badaniu historii prasy, radia, telewizji oraz mediów współczesnych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, badania prasoznawczego, edytorstwa prasowego, języka wypowiedzi dziennikarskiej, etyki dziennikarskiej, agencji informacyjnych, prawa prasowego, reklamy, public relations oraz innych zagadnień związanych z pracą w mediach.

Gdzie studiować prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa?

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa jest kierunkiem związanym z naukami społecznymi i humanistycznymi. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Historia prasy, radia i TV, Technologia informacyjna, Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa, Edytorstwo prasowe, Język wypowiedzi dziennikarskiej, Media lokalne, Prawo prasowe, Techniki pracy dziennikarskiej, Etyka, Etyka dziennikarska, Agencje informacyjne, Podstawy ochrony własności intelektualnej, Prasa współczesna, Reklama i Public Relations, Emisja głosu.

Po studiach:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną: * bibliotekach, * ośrodkach informacji, * redakcjach gazet i czasopism, * rozgłośniach radiowych, * instytucjach prowadzących edukację medialną.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *