history
|

Historia – kierunek studiów

Historia jest jednym z ciekawszych przedmiotów kształcenia w szkołach średnich, nic więc dziwnego, że rokrocznie wydziały historyczne odnotowują bardzo wielu kandydatów na studia w tej dziedzinie. Można tu obserwować pewien paradoks. Stosunkowo niewielu historyków wybiera pracę w swoim zawodzie. Znaczna grupa absolwentów Historii podejmuje naukę na drugim kierunku lub wkrótce po studiach zmienia swój profil zawodowy. Znajomość dziejów i polityki pomaga budować sprawność i racjonalność biznesową. Historycy są świetnymi managerami i urzędnikami.

Gdzie studiować historię?

Historia to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować historię.

Jak przygotować się do studiów na kierunku historii?

Każda uczelnia ustala swoje własne kryteria rekrutacji, jednak w przeważającej większości szkół wyższych o przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego. Największą wagę ma ocena z historii, oczywiście warto wybrać poziom rozszerzony, choć egzamin może okazać się niezwykle trudny.

Jakie przedmioty będę mieć na studiach historycznych?

Lista dziedzin wiedzy, które musi opanować historyk, jest bardzo rozległa. Trzeba tu także uwzględnić specyfikę poszczególnych uczelni, dlatego nie istnieje uniwersalna lista przedmiotów na studiach historycznych. W wielu planach nauki można natomiast odnaleźć przedmioty o charakterze uniwersalnym, obecne w niemal każdym programie historii. Należą do nich:

historia nowożytna; język łaciński; metodologia nauk historycznych; demografia historyczna; historia średniowiecza; historia starożytna; archiwistyka; konserwacja i ochrona zabytków.

Czy po historii łatwo znaleźć pracę?

Niestety nie. Ilość etatów w archiwach, szkołach, muzeach, galeriach i instytutach badawczych jest ograniczona. Trzeba wiedzieć, że miejsc pracy w zawodach związanych w sposób ścisły z historią nie przybywa. Kierunek ten może być jednak podstawą wykształcenia bardzo „uniwersalnego” intelektualisty. Znajomość kultury, zasad skutecznego postępowania i osiągania celów, rozważnego podejmowania decyzji i otwartość umysłu to tylko niektóre zalety absolwentów Historii. Jak się pewnie domyślacie, studia te budują nie tylko wiedzę i osobowość, dlatego historycy mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę w bardzo różnych branżach. Wiele wskazuje na to, że studia te mogą być bardzo uniwersalną podstawą do budowy błyskotliwej kariery!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *