Archaeologist Recovering Ancient Pottery Object
|

Archeologia pradziejowa i średniowieczna

Archeologia pradziejowa i średniowieczna to fascynujący kierunek badawczy, który pozwala zgłębić tajemnice przeszłości i odkrywać ślady dawnych cywilizacji. Studenci tego kierunku mają okazję zgłębić różnorodne przedmioty, takie jak Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Wprowadzenie do antropologii kulturowej, Techniki pracy naukowej w archeologii, Wstęp do źródłoznawstwa, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Archeologia powszechna, Historia starożytna, Wprowadzenie do paleoekologii, Język łaciński, Podstawy historii i metodologii archeologii oraz Muzealnictwo archeologiczne.

Gdzie studiować archeologię pradziejową i średniowieczną?

Archeologia pradziejowa i średniowieczna to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować archeologię pradziejową i średniowieczną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Wprowadzenie do antropologii kulturowej, Techniki pracy naukowej w archeologii, Wstęp do źródłoznawstwa, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Archeologia powszechna, Historia starożytna, Wprowadzenie do paleoekologii, Język łaciński, Podstawy historii i metodologii archeologii, Muzealnictwo archeologiczne.

Po studiach:

Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, habilitacja). Archeolog chcący przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu może objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego. Absolwenci archeologii są zatrudniani m.in. w: * działach archeologicznych i oświatowych muzeów, * placówkach kulturalnych, * regionalnych ośrodkach kultury, * archiwach.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *