St. Petersburg - Russia.
||

Ruthenica

Ruthenica to jeden z kierunków studiów, który skupia się na zgłębianiu wiedzy z zakresu historii Rusi, Ukrainy, Rosji, Białorusi i innych krajów. Studenci będą zdobywać podstawową znajomość języków rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, a także poznawać specyfikę teologii wschodniego chrześcijaństwa. Kierunek ten umożliwia zgłębienie fundamentów kultury Rusi oraz narodów, które wywodzą się z tej tradycji. Studenci będą również zdobywać wiedzę z zakresu procesów politycznych zachodzących na wschodzie kontynentu europejskiego.

Gdzie studiować ruthenica?

Ruthenica to humanistyczny kierunek, który może być dostępny na niektórych uczelniach i wydziałach. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ruthenica.

W trakcie studiów:

Studenci w ciągu studiów opanują wiedzę o historii Rusi, ale też Ukrainy, Rosji i Białorusi oraz innych krajów; podstawy wiedzy z zakresu języków rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego; zapoznają się ze specyfiką teologii wschodniego chrześcijaństwa; poznają fundamenty kultury Rusi oraz narodów wywodzących się z tej tradycji; będą orientować się w procesach politycznych zachodzących na wschodzie kontynentu europejskiego.

Po studiach: 

Absolwent kierunku ruthenica znajdzie pracę w szeroko pojętym biznesie, w administracji, w ambasadach, ośrodkach kulturalnych oraz w polityce.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *