Handsome Factory Manager Posing
|

Inżynieria produkcji – kierunek studiów

Przed osobami marzącymi o karierze menadżerskiej otwierają się kolejna, ciekawa perspektywa – studia na kierunku inżynieria produkcji. Przygotowują one profesjonalne kadry menadżerskie do zarządzania procesami produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kandydaci gotowi studiować Inżynierię produkcji muszą dysponować wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, a także posiadać umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego wysuwania wniosków w oparciu o analizowane treści i zdolności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Zapraszamy do lektury! 

Gdzie studiować inżynierię produkcji?

Inżynieria produkcji to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować inżynierię produkcji.

W trakcie studiów:

Studenci dowiedzą się między innymi jak kierować produkcją w zakładzie produkcyjnym, a także jak w ogóle ją zaplanować. Poznają metody wdrażania nowoczesnych rozwiązań, pomagających zwiększyć efektywność produkcji. Otrzymają przeszkolenie w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczą się również rozwiązywania problemów, jakie pojawić się mogą na kolejnych etapach wytwarzania. Wszyscy studenci inżynierii produkcji zostaną odpowiednio przeszkoleni w posługiwaniu się językiem obcym na bardzo zaawansowanym poziomie. Zdolności swobodnego nawiązywania relacji w środowisku pracy może przyczynić się do wzrostu produkcji. Przyszli absolwenci inżynierii produkcji zdobędą umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii we wspieraniu procesu produkcyjnego w zakładzie pracy. Studentom inżynierii produkcji oferuje się naukę w bardzo nowoczesnych pracowniach, przy sprzęcie najwyższej jakości. Dodatkowo wiele uczelni organizuje praktyki i staże, umożliwiając swym studentom praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy. Wielką zaletą inżynierii produkcji jest jej interdyscyplinarność. Wieloaspektowa nauka sprawia, że studenci kończący pierwszy lub drugi etap edukacji akademickiej mają wiedzę z wielu dziedzin i różnorodne umiejętności, które z powodzeniem mogą wykorzystać w wielu miejscach pracy.

Po studiach:

Na adeptów inżynierii produkcji czeka praca w zakładach produkcyjnych i usługowych, placówkach badawczych, instytucjach edukacyjnych, w jednostkach administracji państwowej. Odpowiednie wykształcenie pozwoli zajmować kierownicze stanowiska, a wiedza i umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *