3d illustration of satellite orbiting the earth
||

Geoinformatyka – kierunek studiów

Geoinformatyka to kierunek studiów nastawiony na kształcenie specjalistów zajmujących się profesjonalnym stosowaniem narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi. Uczelnie oferują studia na kierunku geoinformatyka w dwóch formach: studiów trzyletnich (licencjackich) i uzupełniających studiów magisterskich. Na oba etapy edukacji akademickiej obowiązuje rekrutacja w postaci konkursu świadectw/dyplomów. By dostać się na geoinformatykę należy mieć jak najlepsze stopnie z przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, informatyki) lub z geografii oraz języka obcego.

Gdzie studiować geoinformatykę?

Geoinformatyka to jeden z kierunków nauk przyrodniczych i informatycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować geoinformatykę. Tu też możesz studiować geoinformatykę.

W trakcie studiów:

Najlepszymi kandydatami na ten kierunek studiów są osoby potrafiące myśleć analitycznie i szybko wysuwać wnioski z analizowanych informacji. Pożądana jest również łatwość w zdobywaniu informacji, korzystając z baz danych, archiwów i innych źródeł internetowych. Umysły humanistyczne raczej nie mają czego szukać na geoinformatyce. Samo zamiłowanie do matematyki czy geografii na pewno nie wystarczy. Geoinformatyka to kierunek interdyscyplinarny, zapewniający obszerną wiedzę i cenne umiejętności z wielu dziedzin nauki, czasami bardzo od siebie odległych. Studenci geoinformatyki otrzymują gruntowne wykształcenie i zajmują często kierownicze stanowiska w firmach z branży geoinformatycznej.

Po studiach:

Na absolwentów geoinformatyki czeka praca w placówkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach naukowych, w organach administracji samorządowej i rządowej, w prywatnych firmach mających związek z branżą informatyczną lub geograficzną. Absolwenci tego kierunku wykorzystają swoje doświadczenie będą mieli możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *