Flag of Russia
||

Rosjoznawstwo – kierunek studiów

Celem studiów jest poszerzenie kompetencji językowych (współczesna ruszczyzna) i zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat dawnej i – przede wszystkim – dzisiejszej Rosji. Kierunek ten zapoznaje z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi Rosji, a także podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Rosjoznawstwo od tradycyjnej filologii rosyjskiej różni się przede wszystkim uzupełnieniem intensywnej nauki języka o treści związane z kulturą, historią, gospodarką, sztuką czy literaturą, a także wzajemnymi stosunkami.

Gdzie studiować rosjoznawstwo?

Rosjoznawstwo to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować rosjoznawstwo.

W trakcie studiów:

Student rosjoznawstwa zdobywa wiedzę z zakresu kultury, historii, polityki, gospodarki, geografii, społeczeństwa, prawodawstwa Rosji oraz umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim. Jest przygotowywany do prowadzenia działalności w sferze gospodarki, biznesu, turystyki, kultury.

Po studiach:

Absolwenci znajdą pracę:

  • jako analitycy i komentatorzy życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji,
  • doradcy w różnych firmach,
  • dziennikarze i eksperci w środkach masowego przekazu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *