cropped shot of musician writing notes

Kompozycja i teoria muzyki – kierunek studiów

Kandydaci na ten kierunek powinni wykazywać się predyspozycjami twórczymi oraz wiedzą i umiejętnościami muzycznymi. Studia te mają charakter praktyczno-poznawczy. Praktyki stanowią więc integralną część toku kształcenia. Pozauczelniane zajęcia to między innymi te związane z praktyką estradową, przygotowaniem koncertów, a także inne działania umożliwiające studentom aktywne życie koncertowe i zawodowe. Wprowadzane są również przedmioty fakultatywne umożliwiające indywidualny przebieg studiów i uwzględnianie upodobań studenta. Chcesz wiedzieć więcej? 

Gdzie studiować kompozycję?

Kompozycja to jeden z kierunków studiów artystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować kompozycję na poziomie licencjackim i magisterskim.

W trakcie studiów:

literatura muzyczna, historia muzyki powszechnej, analiza form muzycznych, kształcenie słuchu, harmonia, fortepian, kontrapunkt, podstawy kompozycji, instrumentacja, czytanie partytur, harmonia praktyczna, techniki kompozytorskie XX wieku, muzyka polska XX i XXI wieku, propedeutyka dyrygowania, estetyka muzyki, psychologia muzyki, analiza dzieła muzycznego, promocja i marketing, kompozycja, współczesne metody analityczne, historia teorii muzyki, etnomuzykologia, krytyka i prelekcja, metodologia pracy badawczej. Egzamin magisterski obejmuje obronę pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentację kompozycji dyplomowej w postaci partytury wielkiej formy instrumentalnej lub wokalno-instrumentalnej.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy: – artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej, – badawczej, – w instytucjach upowszechniania kultury, – w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *