Concept of saving enviroment on green blackboard
|

Ochrona przyrody – kierunek studiów

Pewnie myślisz: czym różni się ochrona przyrody od ochrony środowiska? Ochrona przyrody zajmuje się zasobami naturalnymi, bada, jakie gatunki fauny i flory warto chronić i jak to robić najlepiej. Tymczasem ochrona środowiska jest bardziej związana z badaniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom, np. wód czy powietrza. Studia na kierunku ochrona przyrody są dla Ciebie, jeśli masz w sobie pasję przyrodnika, lubisz biologię i doceniasz bogactwo natury. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zachęcamy do dalszej lektury! 

Gdzie studiować ochronę przyrody?

Ochrona przyrody to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ochronę przyrody.

O czym uczą się miłośnicy przyrody

Studia na tym kierunku to nie tylko badania w terenie i bezpośredni kontakt z naturą. Choć Twoja pasja jest bardzo cenna, musisz zdobyć wiedzę i kompetencje, żeby zrobić z niej pożytek na rzecz ochrony przyrody. W programie studiów znajdują się następujące zagadnienia:

 • ochrona flory i fauny oraz abiotycznych elementów przyrody,
 • gis (system informacji geograficznej) w ochronie przyrody,
 • monitoring przyrodniczy,
 • ekonomika i zarządzanie w ochronie przyrody,
 • prawo ochrony przyrody,
 • ochrona obszarów natura 2000,
 • planowanie w ochronie przyrody,
 • ekologia i ochrona krajobrazu,
 • inwentaryzacja i ekspertyzy przyrodnicze,
 • inżynieria ekologiczna.

Przyrodnik szuka pracy i znajduje

Jako absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona przyrody masz pełne kompetencje do:

 • prowadzenia działań ochronnych i doradztwa przyrodniczego,
 • opracowywania ekspertyz przyrodniczych,
 • prowadzenia monitoringu przyrodniczego,
 • opracowywania raportów i opinii na temat oddziaływania na środowisko.

Pracy możesz szukać nie tylko w firmach o takim spektrum działania, ale też w wielu instytucjach, takich jak: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, regionalne dyrekcje lasów państwowych, nadleśnictwa, parki krajobrazowe, parki narodowe, urzędy administracji państwowej np. inspektoratach ochrony środowiska, urzędy gmin, urzędy wojewódzkich.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *