Blackwoman Calculating Tax Bill
||

Rachunkowość – kierunek studiów

Kierunek studiów rachunkowość ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek studiów Rachunkowość zapewnia kształcenie i zdobycie wiedzy o zasadach i metodach rachunkowości. Studia na rachunkowości dają możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na dwóch poziomach certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: poziom I certyfikat asystenta ds. rachunkowości, poziom II certyfikat samodzielnego księgowego.

Gdzie studiować rachunkowość?

Rachunkowość to jeden z kierunków nauki ekonomicznej. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować rachunkowość.

W trakcie studiów: 

Program studiów zakłada uzyskanie wiedzy o formach prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawach prawnych działalności gospodarczej, zasadach sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarną wiedzę na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie.

Po studiach: 

Po ukończeniu kierunku rachunkowość zatrudnienie możesz znaleźć w działach księgowości lub controllingu w przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych, firmach audytorskich oraz odpowiadających ich kompetencjom komórkach kredytowych banków i innych instytucji finansowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *