human

Zarządzanie zasobami ludzkimi – kierunek studiów

Kierunek studiów zarządzanie zasobami ludzkimi ma na celu wykształcić specjalistów posiadających umiejętności do strategicznego, jednorodnego i spójnego kierowania najważniejszym kapitałem dla firm – pracownikami. Rozwinięciu kompetencji interpersonalnych i wykształceniu umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi sprzyja bogata oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia. W trakcie nauki na zarządzaniu zasobami ludzkimi student nabędzie wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem obsługi administracyjnej kadr.

Gdzie studiować zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie zasobami ludzkimi.

W trakcie studiów:

Czym zajmują się studenci na zajęciach? Mędzy innymi określaniem wysokości części stałej i zmiennej płacy, ocenianiem pracowników, prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej. Będzie uczył się jak interpretować przepisy prawa pracy. Ponadto będziesz przygotowywany do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, zastosowania metod adaptacji pracowniczej, rozmów z osobami odchodzącymi lub zwalnianymi, rozpoznania potrzeb szkoleniowych, wykorzystania podstawowych metod zarządzania karierą.

Po studiach:

Absolwenci kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi mogą pracować w komórkach personalnych różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Czeka na nich praca w charakterze specjalisty do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, a także do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *