3D Illustration. Geometric hexagonal abstract background
|

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych – kierunek studiów

Po kierunku absolwenci mają umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, są przygotowani do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Gdzie studiować nanotechnologię i technologie procesów materiałowych?

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych to jeden z kierunków nauki technicznej. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować nanotechnologię i technologie procesów materiałowych.

W trakcie studiów:

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych, do zastosowań w różnych produktach, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania ich struktury i własności, w tym nanotechnologii, oraz mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki, sterowania, robotyki i mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej, a także z zakresu zarządzania przemysłowego.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do twórczej działalności w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych, maszyn i urządzeń oraz systemów nanostrukturalnych, oraz do zarządzania pracowniami projektowymi w zakresie, kierowania zespołami działalności twórczej, samodzielnej aktywności naukowo-badawczej, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *