Diamond Miner
|

Górnictwo i geologia – kierunek studiów

Ciągły rozwój przemysłu górniczo-hutniczego oraz dziedzin pokrewnych wymagają wykwalifikowanej kadry inżynierskiej ,znającej tendencje rozwojowe w przemyśle wydobywczym, a także skutecznie wykorzystujące już istniejące rozwiązania w tej dziedzinie. Kierunek górnictwo i geologia łączy gałąź przemysłu jaką jest górnictwo z geologią, nauką o Ziemi, jej budowie, historii i procesach zachodzących na powierzchni i w jej wnętrzu. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Chcesz wiedzieć więcej?

Gdzie studiować górnictwo i geologię?

Kierunek górnictwo i geologia to jeden z kierunków przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować górnictwo i geologię.

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, ochrona środowiska, geometria i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, geologia, górnictwo, wiertnictwo, mechanika górotworu, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, geodezja górnicza i metrologia, geofizyka górnicza, hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego, inżynieria gazownicza, eksploatacja złóż węglowodorów, wentylacja i pożarnictwo, technika strzelnicza, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia i napędy elektryczne, statystyka, fizyka współczesna, informatyka w technice, zarządzanie środowiskiem, geologia złóż, organizacja i projektowanie prac geologicznych, inżynieria złożowa, technologie górnicze, technologie wiertnicze, geotechnika, zarządzanie i marketing; 

Po studiach:

Przyszła praca w dużej mierze zależy od ukończonej specjalizacji. Absolwent kierunku górnictwo i geologia jest przygotowany do: – projektowania i prowadzenia ruchu zakładu górniczego, – robót geologicznych i mierniczych, – prowadzenia działalności w celu ochrony terenów górniczych, – projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń górniczych i elektrycznych, – organizowania różnorodnej działalności na potrzeby górnictwa i geologii.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *