Doradztwo i coaching – kierunek studiów
|

Doradztwo i coaching – kierunek studiów

Dlaczego warto? Dlatego, że trenerzy i doradcy cieszą się dużym autorytetem społecznym. Chyba każdy chciałby być doceniany za pracę, która przynosi efekty. Rozwiązują problemy, z którymi borykają się międzynarodowe koncerny. Mają szeroką wiedzę z różnych dziedzin nauki i potrafią korzystać z niej w różnorakich sytuacjach. Dobrzy doradcy i trenerzy umieją odnaleźć się w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy stoją przed pełną salą, czy mówią do dwóch osób. I wreszcie, doradca i coach nie są skazani na nudę. Po tych studiach trzeba się rozwijać, by, „nie wypaść z obiegu”.

Humanistyka drugiej generacji – kierunek studiów
|

Humanistyka drugiej generacji – kierunek studiów

Humanistyka to nauka o człowieku, jako jednostce społecznej oraz o jego wytworach, które tworzy na przestrzeni wieków. Do tej pory głównym nośnikiem tych informacji był papier. Wraz z rozwojem Internetu przed naukami humanistycznymi otworzyły się nowe formy wyrazu. Nowoczesny humanista musi umieć je wykorzystywać. Dlatego między innymi powstał kierunek studiów humanistyka drugiej generacji. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką społeczną oraz zagadnieniami z dziedziny informatyki i nauk technicznych.

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie – kierunek studiów
|

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie – kierunek studiów

Kultura materialna to wszelkie wytwory ludzkie, które istnieją wokół nas, a zostały wykształcone na przestrzeni wieków. Należą do nich dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku, budynki, narzędzia, itp. Wiele z nich pamięta zamierzchłe czasy, inne powstały stosunkowo niedawno. Wszystkie są jednak skarbnicą wiedzy o świecie i o nas samych. Otaczamy się materialnymi pamiątkami, by nie zapomnieć, kim jesteśmy. Staramy się odkryć ich tajemnice i zachować dla przyszłych pokoleń. Okazuje się, że to wcale nie takie łatwe, dlatego właśnie powstał kierunek studiów.

Antropologia literatury, teatru i filmu – kierunek studiów
|

Antropologia literatury, teatru i filmu – kierunek studiów

Człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą, uwikłaną w szereg zależności. Badaniem człowieka zajmuje się szereg dyscyplin naukowych. Jedną z nich jest antropologia. Nazywa się ją matką wszystkich nauk o człowieku, gdyż zajmuje się badaniem jego pochodzenia i miejscem w świecie istot żywych. Powstały nawet bardzo ciekawe studia, których istotą jest spojrzenie na człowieka poprzez to, co pozostawił po sobie. Jeśli chcesz wobec tego jeszcze dokładniej poznać siebie, powinieneś wybrać się na studia humanistyczne na kierunku antropologia literatury, teatru, filmu.

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo – kierunek studiów
|

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo – kierunek studiów

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo to bardzo atrakcyjny kierunek studiów rozwijający wiele przydatnych umiejętności. Studia stworzono z myślą o ludziach interesujących się tematyką kulturalno-społeczną, mających wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz „smykałkę” do pisania. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, sprawnie posługujących się językiem pisanym i mówionym, świadomych roli, jaką w świecie współczesnym odgrywa tekst. Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż łączą w sobie zagadnienia z wielu dziedzin humanistycznych.

Teksty kultury i animacja sieci – kierunek studiów
|

Teksty kultury i animacja sieci – kierunek studiów

Kierunek studiów teksty kultury i animacji sieci jest odpowiedzią na dynamikę i kierunki rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Dziś mamy do czynienia z tzw. cyfrową humanistyką, dlatego studia na tekstach kultury i animacji sieci stanowią połączenie wiedzy humanistycznej z przedmiotami z innych dziedzin dotyczących m.in. podstaw programowania i projektowania stron, co daje możliwość nabycia umiejętności dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania i wykorzystywania nowych mediów w tworzeniu kultury sieciowej.

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – kierunek studiów
||

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – kierunek studiów

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla wszystkich osób, które interesują się kulturą, literaturą i historią regionu Morza Śródziemnego i chcą dalej rozwijać swoje pasje w tym zakresie. Jeśli dodatkowo chcesz biegle opanować jeden z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich, to ten kierunek studiów zapewni Tobie ku temu możliwości. Warto podkreślić, iż w trakcie studiów możesz opanować arkana języka arabskiego – umiejętność ta jest bardzo ceniona na współczesnym rynku pracy. Zapraszamy do lektury!

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – kierunek studiów
|

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – kierunek studiów

Rynek wydawniczy nie stanowi w tym względzie wyjątku. Wzrost znaczenia publikacji elektronicznych sprawia, iż konieczne jest przygotowanie kadry specjalistów, która będzie dysponować nowymi, interdyscyplinarnym umiejętnościami i wiedzą. Studia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą związać swoją ścieżkę zawodową z sektorem publikacji elektronicznych. Kierunek realizowany jest na poziomie studiów I stopnia (trzyletnich studiów licencjackich), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Chcesz wiedzieć więcej?

Niemcoznawstwo – kierunek studiów
||

Niemcoznawstwo – kierunek studiów

Niemcoznawstwo to nowoczesny i interdyscyplinarny makrokierunek. Zależnie od wybranej specjalizacji studenci poznają bogatą historię Niemiec, zagadnienia politologiczne i kulturowe oraz zagadnienia charakterystyczne dla kierunku filologia germańska. Poziom nauczania języka niemieckiego jest dostosowany do wymogów konkretnej grupy. W związku z tym każda osoba będzie w stanie sprostać wymaganiom odnośnie nauki języka obcego. Zapraszamy do dalszej części artykułu!

Ochrona dóbr kultury i środowiska – kierunek studiów
|

Ochrona dóbr kultury i środowiska – kierunek studiów

Kierunek ochrona dóbr kultury i środowiska jest bardzo dobrym wyborem dla tych, którzy interesują się biologią oraz lubią historię i sztukę. Kierunek ten jest połączeniem dwóch dziedzin: ochrony zabytków i środowiska i wiąże zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody. W ramach studiów przewidziane są liczne zajęcia terenowe w zabytkowych ogrodach i parkach, a także w konserwowanych zabytkach. Kto najlepiej poradzi sobie na tych studiach? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!