A person deprived of communication with society. Difficulties in integrating into society
||

Analityka i kreatywność społeczna – kierunek studiów

Co łączy socjologię, psychologię i filozofię? Oczywiście odpowiedź jest prosta, łączy je „analityka i kreatywność społeczna”. Kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym pozwalający zdobyć gruntowną wiedzę ze wszystkich wyżej wymienionych dyscyplin naukowych oraz specjalistyczne umiejętności. Studentem analityki i kreatywności społecznej może zostać osoba legitymująca się wysokimi stopniami na świadectwie maturalnym, głównie z przedmiotów humanistycznych i języka obcego. Kandydaci na studia muszą zmierzyć się w konkursie świadectw. 

Gdzie studiować analitykę i kreatywność społeczną?

Analityka i kreatywność społeczna to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować analitykę i kreatywność społeczną.

W trakcie studiów:

Najlepsi zdobędą indeksy. Każdy zainteresowany studiami na tym kierunku powinien dysponować wiedzą historyczną na poziomie co najmniej podstawowym oraz komunikatywną znajomością języka obcego. Analityka i kreatywność społeczna to studia pierwszego stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich, na przykład na wydziale nauk społecznych. Na Analityce i kreatywności społecznej zdobywa się teoretyczną podbudowę z takich przedmiotów jak socjologia, psychologia, filozofia, a także praktyczne umiejętności pozwalające zrozumieć otaczający świat. Studenci uczą się zbierać dane do przeprowadzenia badań opinii publicznej w oparciu o analizy, kwestionariusze i ankiety. Zgłębiają aspekty komunikacji językowej na poziomie indywidualnym i grupowym. Zdobywają doświadczenie na płaszczyźnie kontaktów społecznych. Kształcą umiejętności zawierania i utrzymywania znajomości, negocjowania i doradzania oraz argumentowania. Poznają specyfikę różnych grup społecznych i uczą się funkcjonowania w ich obrębie. Wykorzystują także narzędzia informatyczne, by badać zjawiska o różnorodnym charakterze (kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym), w poszukiwaniu nowych trendów. Kreślą kierunki rozwoju firm i osób fizycznych. Uczą się kreatywności. Starają się myśleć twórczo i motywować innych do działania. 

Po studiach:

Na absolwentów kierunku analityka i kreatywność społeczna czeka wiele miejsc pracy. Praktycznie w każdym środowisku potrzebni są ludzie umiejący rozmawiać z innymi, szkolący personel, motywujący do pracy, wskazujący ścieżki rozwoju, mediujący w sprawach dużej rangi, sporządzający raporty, analizujący możliwości firm/osób prywatnych, dokonujący ewaluacji na różnych płaszczyznach, oferujący usługi konsultingowe i doradcze, zarządzające zasobami ludzkimi, zajmujący się promocją. Absolwenci analityki i kreatywności społecznej powinni szukać zatrudnienia w mediach, w przedsiębiorstwach różnych gałęzi przemysłu, w urzędach administracji publicznej, w ośrodkach badania opinii publicznej, w placówkach kulturalnych i oświatowych albo we własnych firmach o zróżnicowanych profilach działalności.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *