Exorcist casting out devil from scary woman
|

Teologia – kierunek studiów

Teologia to dziedzina kształcenia, od której rozpoczął się akademicki świat europejskiego systemu kształcenia uniwersyteckiego. Jednocześnie jest to jedna z najstarszych, znanych ludzkości dziedzin wiedzy. Jest to także jedna z nielicznych dziedzin wiedzy, której po dziś dzień niektórzy filozofowie nauki odmawiają statusu naukowości. Od razu można więc zauważyć, że studia teologiczne to niezwykła przygoda intelektualna, dla osób, które cenią znaczenie historii idei, filozofii oraz oczywiście religii. Studia mają charakter teoretyczny.

Gdzie studiować teologię?

Teologia biblijna, teologia życia duchowego i modlitwy, teologia moralna i życia społecznego, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, filozofia oraz historia kościoła – to wszystko zakres wiedzy, który absolwent teologii opanowuje na studiach. Teologia to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować teologię.

Studia na teologii w bibliotece?

Zajęcia realizowane są głównie w formie wykładów i ćwiczeń. Na tym kierunku nie ma laboratoriów, przyrodniczych wyjazdów eksploracyjnych, czy badań środowiskowych. Student w trakcie nauki zapoznaje się zwykle z bardzo dużą ilością lektur. Poznaje także podstawy języków biblijnych, a więc greki i hebrajskiego. Oczywiście część programu nauczania obejmuje także lektorat języka łacińskiego oraz wybranych języków współczesnych.

Praca w zawodzie dla absolwentów teologii

Te wszystkie zakresy łączą się w całość wiedzy absolwenta teologii. Czy taka wiedza może znaleźć swoje zastosowanie poza katechezą i pracą akademicką na wydziale teologicznym? Absolwent teologii może z powodzeniem aplikować o pracę w instytucjach prowadzonych przez kościoły i organizacje charytatywne, czy też doradcze organizacje religijne.

Szersze perspektywy zawodowe absolwentów teologii

Dziekani wydziałów teologicznych donoszą także o dużym zainteresowaniu absolwentami Teologii w świecie biznesu. Zakłada się, że człowiek o utrwalonej moralności, a także nieszablonowym podejściu do rozwiązywania problemów może stać się cenionym pracownikiem sektora biznesowego, w szczególności w obszarach wymagających miękkich kompetencji, takich jak public relations, marketing, obsługa klienta czy human resources.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *