Ekonomiczna analiza prawa – kierunek studiów
||

Ekonomiczna analiza prawa – kierunek studiów

Uczelnie prowadzące kierunek unikatowy ekonomiczna analiza prawa zapewniają absolwentowi dobry start w samodzielne prowadzenia działalności gospodarczej, pracy w organizacjach oraz korporacjach międzynarodowych, dzięki nabyciu wiedzy z zakresu prawa i ekonomii. Kandydaci powinni pamiętać o tym, że już na początku pierwszego semestru przypada się wiedza na poziomie rozszerzonym z zakresu: wiedzy o społeczeństwie, historii, prawa, a także matematyki oraz ekonomii. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat ekonomicznej analizy prawa, czytaj dalej!

Zarządzanie własnością intelektualną
||

Zarządzanie własnością intelektualną

Zarządzanie własnością intelektualną to jeden z kierunków studiów związanych z dziedziną zarządzania i prawa. Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa, oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w komercjalizacji dóbr niematerialnych i obrocie nimi. Studenci na tym kierunku poznają mechanizmy i metody zarządzania własnością intelektualną w działalności przedsiębiorstwa, zdobywają zrozumienie istoty, treści i konstrukcji praw dotyczących dóbr niematerialnych oraz poznają zasady zarządzania własnością intelektualną w instytucjach użyteczności publicznej. Zapoznają się również ze specyfiką zarządzania własnością intelektualną w szkołach, uczelniach wyższych i instytutach naukowo-badawczych.

Gospodarka i administracja publiczna – kierunek studiów
||

Gospodarka i administracja publiczna – kierunek studiów

Powstanie kierunku gospodarka i administracja publiczna ma na celu kształcenie ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której dużą rolę odgrywa sektor publiczny. Program kształcenia jest unikalny oraz umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, która jest niezbędna w pracy administracyjnej oraz w biznesie. W trakcie nauki student ma do czynienia z przedmiotami kierunkowymi z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!

Prawo europejskie
|

Prawo europejskie

Prawo europejskie to dziedzina, która zajmuje się normami prawno-instytucjonalnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studenci prawa europejskiego zdobywają wiedzę z zakresu różnorodnych zagadnień, takich jak europejskie prawo autorskie, prawo podatkowe, prawo pracy, ochrona konkurencji, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, polityka migracyjna i wiele innych.

Administrowanie turystyką w UE
||

Administrowanie turystyką w UE

Administrowanie turystyką w UE to kierunek studiów, który przygotowuje studentów do zarządzania i organizowania różnych dziedzin związanych z turystyką w kontekście Unii Europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw turystyki, hotelarstwa, marketingu usług turystycznych oraz prawa i etyki w turystyce. Ponadto, uczą się komunikacji interpersonalnej, finansowania działalności turystycznej, korzystania z funduszy Unii Europejskiej, a także zagadnień związanych z agroturystyką, organizacją turystyki w Polsce i UE, zarządzaniem personelem i psychologią.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
|

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne to kierunek studiów, który skupia się na zagadnieniach związanych z regulacjami prawno-pracowniczymi, systemem ubezpieczeń społecznych oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Studenci zdobywają wiedzę na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także międzynarodowych i europejskich ram prawnych dotyczących pracy.

Administracja europejska
|

Administracja europejska

Administracja europejska to kierunek studiów, który skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, procesami integracyjnymi, stosunkami politycznymi i gospodarczymi, oraz wieloma innymi tematami związanymi z Unią Europejską. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu administracji publicznej, prawa i instytucji UE, stosunków międzynarodowych, a także geopolityki Europy.

Administracja publiczna
|

Administracja publiczna

Administracja publiczna to obszar działalności zajmujący się zarządzaniem i funkcjonowaniem organów i instytucji publicznych. Studenci administracji publicznej zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, organizacji i zarządzania w administracji, finansów publicznych, prawa pracy, polityki regionalnej, systemu organów państwowych, procedur administracyjnych oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska i zamówieniami publicznymi.

Administracja samorządowa
|

Administracja samorządowa

Administracja samorządowa zajmuje się zarządzaniem jednostkami terytorialnymi, takimi jak miasta, gminy i powiaty. Studenci administracji samorządowej zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, polityki społecznej, prawa pracy oraz zagadnień związanych z systemem samorządu terytorialnego.