Farmer
|

Farmerstwo – kierunek studiów

Atrakcyjna nazwa kierunku oraz realizowany program studiów zawierający nowe przedmioty o szerokim charakterze, wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie między innymi produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Nowy kierunek farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Z pewnością jest to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego rolnictwa, które wybiera sporo kandydatów na studia.

Gdzie studiować farmerstwo?

Farmerstwo to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować farmerstwo.

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty w toku studiów:

  • podstawy prawa, technologia informacyjna, botanika i fizjologia roślin, chemia, zoologia, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, anatomia i fizjologia zwierząt, grafika inżynierska, statystyka matematyczna, biochemia, biofizyka,
  • mikrobiologia, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, gleboznawstwo, genetyka ogólna, język obcy, ekonomia i organizacja gospodarstw, hodowla roślin i nasiennictwo, genetyczne podstawy hodowli zwierząt, przyrodnicze podstawy nawożenia, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, użytkowanie łąk i pastwisk,
  • uprawa roli i roślin, ochrona roślin, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, technologia produkcji zwierząt przeżuwających, trzody chlewnej i drobiu, użytkowanie i hodowla koni, sadownictwo, warzywnictwo, rachunkowość i gospodarka finansowa,
  • pszczelarstwo, łowiectwo, melioracje rolne, przechowalnictwo produktów rolniczych, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, podstawy rekreacji konnej i hipoterapii, ochrona przyrody w agroekosystemach, przydomowe oczyszczalnie ścieków i gospodarka odpadami, biznes plan- projekt przedsięwzięcia, fundusze unijne dla obszarów wiejskich

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę: – w kierowaniu produkcją roślinną i zwierzęcą, – w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego, – w doradztwie rolniczym, – w stacjach hodowli roślin, – w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, – w skupie i obrocie produktów roślinnych i zwierzęcych, – w przemyśle rolno-spożywczym, – w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i ochroną środowiska na obszarach wiejskich, – w szkolnictwie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *