Finał Konkursu na najlepsze prace magisterskie

 
Gośćmi gali finałowej byli m.in. dr Paweł Wojciechowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Adam Szejnfeld – poseł na Sejm.
 
Spośród 40 prac nadesłanych do trzeciej edycji konkursu, Komisja Kwalifikacyjna skierowała do recenzji 18 prac zgodnych formalnie i merytorycznie z Regulaminem Konkursu. Rada zdecydowała o przyznaniu nagród I, II i III stopnia dla Laureatów Konkursu oraz trzech wyróżnień, a także nagród specjalnych: Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki oraz Narodowego Banku Polskiego.
 
Dla autorów najlepszych prac magisterskich przygotowano bardzo atrakcyjną pulę nagród. Na same nagrody główne przeznaczono fundusz ok. 13 tysięcy złotych, na Laureatów czekają także nagrody specjalne Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki oraz Narodowego Banku Polskiego. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi prawie 50 tysięcy złotych.
  
Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą, a w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję produktów regionalnych, kultury, czy sportu.
 
Konkurs „TERAZ POLSKA PROMOCJA” stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW, a także Polska Akademia Nauk, Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank – PBC. Patronem Medialnym jest TVP Info.
 
Konkurs jest elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.
 
LAUREACI KONKURSU:
I Nagroda Główna: Aleksandra Puchta
Tytuł pracy: Rola internetu w kształtowaniu wizerunku podmiotów międzynarodowych
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
 
II Nagroda Główna: Ilona Ewelina Kargul
Tytuł pracy: Analiza klimatu inwestycyjnego dla inwestycji zagranicznych w gminach podregionu poznańskiego
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
III Nagroda Główna: Agata Kruszka
Tytuł pracy: Analiza działań marketingowych Warszawy na tle innych miast europejskich.
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Nagroda Ministra Gospodarki dla najlepszej pracy dot. tematyki proeksportowej i proinwestycyjnej: Piotr Krowicki
Tytuł pracy: Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
 
Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy dot. promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej : Joanna Maria Kubera
Tytuł pracy: Polska i Polacy z punktu widzenia obcokrajowców
Nazwa uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszej pracy dotyczącej promocji
turystyki: Anna Wereszko
Tytuł pracy: Rola samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w tworzeniu i rozwoju produktów turystycznych na przykładzie wybranych gmin nadbużańskich
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Nagroda Narodowego Banku Polskiego dla najlepszej pracy dotyczącej polskiej bankowości i finansów: Paweł Kalinowski
Tytuł pracy: Pozyskiwanie kapitału przez MŚP za pośrednictwem rynku NewConnect i funduszy PE/VC
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
WYRÓŻNIENIA:
 
Ewa Puciata
Tytuł pracy: Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
 
Maria Piątkowska
Tytuł pracy: Hiszpański system promocji gospodarczej. Wnioski dla Polski
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
Marcin Nowik
Tytuł pracy: Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *