Agrobiznes czyli zarządzanie dużymi pieniędzmi

Jeszcze niedawno kierunki związane z sektorem rolnym wybierali głównie kandydaci z terenów wiejskich, żeby kontynuować tradycję rodzinną. W telewizji straszyły obrazy upadłych PGR-ów oraz narzekających rolników. Studia rolnicze nie budowały zbyt obiecujących perspektyw. Wszystko zmieniło się kilka lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Narodził się naprawdę dobry biznes, agrobiznes. A ten potrzebuje dobrze wykształconych managerów – mówi prof. dr hab. Barbara Kutkowska z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych UP we Wrocławiu. Studia kształcące takich absolwentów przygotował od roku akademickiego 2014-15 Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Górą zielone
W agrobiznesie pracuje obecnie ponad jedna piąta ogółu zatrudnionych w naszym kraju. Pracowników tego sektora jest mniej, niż 25 lat temu – ale pracują bardziej intensywnie i wytwarzają więcej. Zmiany zielonego sektora gospodarki nastąpiły jeszcze przed rokiem 2004, czyli przed integracją krajowej gospodarki żywnościowej ze strukturami Unii Europejskiej. Po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych w wyniku procesów prywatyzacji stopniowo postępowała konsolidacja gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się przetwórstwem – wyjaśnia prof. Kutkowska. Coraz więcej jest średnich i dużych przedsiębiorstw, które kierują się zdroworozsądkowymi zasadami gospodarczymi i zdobywają międzynarodowe rynki. To one dużo zyskały dzięki integracji Polski z Unią Europejską. Bez problemu korzystają z instrumentów unijnej Wspólnej Polityki Rolnej i poruszają się sprawnie według jej reguł. Radzą sobie z postępującą globalizacją, traktując ją bardziej jako szansę, niż zagrożenie. Agrobiznes odgrywa ważną rolę w eksporcie, wydatnie przyczyniając się do poprawy salda handlu zagranicznego Polski.

Pieniądze leżą w ziemi
Wystarczy przejechać się po terenach wiejskich, by zobaczyć jak bardzo skorzystały one z pieniędzy unijnych i otwarcia rynków. A Ministerstwo Rolnictwa zapowiada kolejne inwestycje z najbliższej perspektywy budżetowej UE. Około 13,5 mld euro będzie do wykorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponad 23 mld z płatności bezpośrednich, a ponad 5,2 mld euro ze środków polityki spójności i regionalnych programów operacyjnych. Duża część środków unijnych będzie przeznaczona na inwestycje, rozwój i modernizację wsi, z której zwykle skorzystają większe gospodarstwa i firmy. – One będą potrzebowały pilnie absolwentów „agrobiznesu” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – prof. Kutkowska, która współtworzyła program kierunku tych studiów.

Od pola do stołu
A czym jest sam agrobiznes jako branża? To nie tylko małe i duże gospodarstwa wiejskie. Sektor agrobiznesu to sektorem gospodarki żywnościowej. Obejmuje nie tylko wytwarzanie żywności, ale i jej przetwarzanie oraz jej dystrybucję. To powiązane ze sobą organizmy gospodarcze – od producentów rolnych i ich dostawców, przez punkty skupu płodów, przetwórców, hurtowników, detalistów do konsumentów. Innymi słowy – „od pola do stołu. Jako absolwent kierunku agrobiznes znajdziesz pracę w trzech segmentach zwanych agregatami.

W pierwszym z nich będziesz zajmować się zaopatrzeniem rolników i firm tego sektora w środki do produkcji, takie jak: nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze dla zwierząt, maszyny i narzędzia rolnicze. Możesz też świadczyć usługi doradczo- szkoleniowe niezbędne do sprawnego funkcjonowania w tym sektorze. Nowoczesny agrobiznes wymaga opracowywania i dostarczania nowoczesnych technologii produkcji, nowych rozwiązań organizacyjnych i sprawnej obsługi systemów informatycznych.

Drugi segment zwany jest farmingiem, czyli oznacza pracę w gospodarstwie rolnym. Jako absolwent agrobiznesu będziesz zatem w tym obszarze zarządzał procesami produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej i innych działów specjalnych produkcji rolniczej. Prowadził własne gospodarstwo, lub pracował na rzecz innego – zwykle wielkoobszarowego.

Twoja trzecia droga rozwoju jako absolwenta agrobiznesu to przetwórstwo i dystrybucja żywności. Sektor przetwórczy jest niezwykle rozbudowany i obejmuje szereg różnych przemysłów jak np.: mięsny, mleczarski, rybny, młynarski, cukierniczy, olejarski, ziemniaczany, owocowo-warzywny, tytoniowy, piwny i spirytusowy i wiele innych. Dystrybucja żywności odbywa się poprzez hurtownie, wielkie sieci handlowe, drobny handel i sieć barów i restauracji.

Kto jeszcze zarabia?
Zostając absolwentem agrobiznesu możesz też trafić do otoczenia rynkowego i instytucjonalnego sektora rolno-spożywczego. Znajdziesz pracę jako urzędnik lub specjalista w samorządach lokalnych, organizacjach samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacjach branżowe, systemach doradztwa produkcyjnego, ekonomicznego i socjalnego oraz w bankach. Możesz poszukać pracy również w instytucjach ubezpieczeniowych, na giełdach rolno- przemysłowych, w firmach prowadzących rynki hurtowe oraz agrotargi. Masz szansę także na pracę w takich agencjach rządowych jak: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chcesz być modny w agrobiznese? Jego nowym, coraz popularniejszym elementem staje się tzw. biobiznes dostarczający produkty wytwarzane w sferze nieżywnościowej takie jak: kosmetyki i leki. Ogromnego znaczenia obecnie nabierają również możliwości dostarczania przez sektor rolny surowców do produkcji bioenergii. Nowe tendencje wiążą się także uprawą roślin i chów zwierząt gospodarskich w stylu eko. Rozwijają się takie technologie produkcji rolnej jak: rolnictwo ekologiczne i rolnictwo zrównoważone.

Agrobiznesmen poszukiwany od zaraz
Studia z agrobiznesu to świetne rozwiązanie dla osób, chcących prowadzić i zarządzań własnym gospodarstwem rolnym. Jednak wiele większych firm sektora rolno-spożywczego, cierpi na niedobór wykształconych specjalistów i managerów. Takich, którzy łączą zróżnicowaną wiedzę i umiejętności. Podczas studiów zdobędziesz zatem zarówno wiedzę rolniczą, jak i z obszaru zarządzania oraz z ekonomii. Dzięki kwalifikacjom z zakresu marketingu, rachunkowości i analizy ekonomicznej będziesz w stanie efektywnie zarządzać podmiotami gospodarczymi sektora prywatnego i publicznego. Program studiów jest bardzo mocno ukierunkowany na umiejętności praktyczne. – Chcemy dawać pracodawcom gotowego kandydata do pracy oraz pokazywać naszym studentom możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej w bardzo atrakcyjnym sektorze biznesu – mówi prof. Kutkowska. – Dzięki temu absolwenci nie tylko zyskają realne możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia, ale i satysfakcję nie tylko zawodowej i materialnej – dodaje.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *