Język polski w komunikacji społecznej – studia na UJ

Studia pierwszego stopnia

Program studiów licencjackich na kierunku język polski w komunikacji społecznej łączy szeroką wiedzę humanistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o kulturze, literaturoznawstwa, teorii komunikacji, medioznawstwa, a także elementów socjologii i psychologii. Na studiach pierwszego stopnia realizowana jest specjalność dotycząca komunikacji w praktyce społecznej.

Program studiów obejmuje:

  • przedmioty z zakresu nauki o języku, komunikacji i literatury: teorię komunikacji, zasady komunikacji interpersonalnej, retorykę, dyskurs publiczny i dyskurs prywatny, strategię użycia języka, bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej,
  • przedmioty z zakresu kulturoznawstwo: wielokulturowość, komunikację międzykulturową, wprowadzenie do badań międzykulturowych, kultury pozaeuropejskie,
  • przedmioty z zakresu nauk społecznych: wstęp do neurolingwistyki, podstawy logopedii, psychologię procesów poznawczych, warsztat edycji tekstu, nowoczesne technologię i media społecznościowe.

Studia magisterskie i trzy specjalności

Na studiach magisterskich studenci mogą wybrać jedną spośród trzech oferowanych specjalności: retoryka stosowana, logopedia oraz nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Ogólny program studiów jest rozwinięciem zagadnień, które były omawiane na studiach pierwszego stopnia. Ten kierunek studiów z powodzeniem mogą wybrać absolwenci innych kierunków studiów, między innymi kulturoznawstwa, socjologii czy klasycznej filologii polskiej. W ramach specjalności logopedycznej studenci uczą wszystkiego, co związane z zaburzeniami mowy oraz poprawną artykulacją. Po obronie pracy magisterskiej oraz przeprowadzeniu badania empirycznego, uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego jest dla osób, które w przyszłości chciały zawodowo zająć się nauczaniem cudzoziemców w Polsce i zagranicą. Po ukończeniu studiów, absolwenci zyskują uprawnienia do nauczania cudzoziemców na każdym poziomie. Ostatnia specjalność to połączenie wiedzy językoznawczej z humanistyką. Takie przygotowanie będzie bardzo ważne w pracy nad komunikacji marki czy pracy w charakterze dziennikarza.

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia są przygotowani do pracy w instytucjach życia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z medioznawstwem czy PR. Ukończenie studiów polonistycznych gwarantuje świetne opanowanie warsztatu, dlatego absolwenci pracują jako dziennikarze czy reporterzy. Wyczucie językowe sprawia, że po studiach będziesz mógł rozpocząć studia jako korektor czy adiustator w wydawnictwie.


Wiecej na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdziesz tutaj?

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *