Nowe Centrum Bioróżnorodności-Muzeum Przyrodnicze w Zielonej Górze

 

 
Koordynatorami powstania LCB – MP są Wydział Nauk Biologicznych UZ i miasto Zielona Góra. Nowa instytucja będzie mieściła się najprawdopodobniej przy Ogrodzie Botanicznym zielonogórskiej uczelni.
 
Jak wyjaśnia w serwisie informacyjnym Anna Urbańska, Polska jest jedynym krajem europejskim, który nie posiada narodowego muzeum przyrodniczego, pomimo że starania o jego utworzenie podjęła już w 1775 roku Komisja Edukacji Narodowej. Zbiory przyrodnicze są dziś rozproszone i znajdują się w wielu kolekcjach uniwersytetów i instytutów naukowych.
 
Jedna z takich kolekcji należy do Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Znajdują się w niej okazy zwierząt bezkręgowych i około 400 gatunków zwierząt kręgowych. W zbiorach można znaleźć również liczne materiały wykopaliskowe późnopleistoceńskie i wczesnośredniowieczne z południowej Polski.
 
„LCB – MP może stać się wizytówką regionu – placówką nowoczesną zarówno w zakresie merytorycznym jak i urbanistycznym. Obejmuje pracownie badawcze i techniczne, powierzchnie wystawiennicze, sale dydaktyczne i zwierzyniec dydaktyczny” – podaje Anna Urbańska. Centrum ma łączyć działania naukowe z edukacyjno-popularyzatorskimi.
 
W dziale badań i dokumentacji bioróżnorodności będą prowadzone badania naukowe w zakresie bioróżnorodności województwa lubuskiego; przeprowadzane ekspertyzy archeozoologiczne i paleozoologiczne. W Muzeum będzie można zobaczyć kolekcję roślin i grzybów zarówno żywych jak i specjalnie przygotowanych preparatów m.in. fragmentów roślin okrytozalążkowych i nagozalążkwych.
 
Z kolei dział edukacji przygotuje dla zwiedzających wycieczki, wystawy, konkursy, szkolenia a także publikacje popularnonaukowe. Najmłodsi goście LCB – MP będą mogli skorzystać z „Małego zoo” i odbyć wycieczki w towarzystwie zwierząt takich jak lama czy osioł. W ramach zoo zacznie działać również schronisko dla niechcianych żółwi.
 
PAP, Ewelina Krajczyńska

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *