Nowe wyposażenie dla laboratoriów PŚ

Rektor uczelni prof. Stanisław Adamczak podpisał 18 czerwca z zastępcą prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariuszem Szewczykiem umowę na dofinansowanie projektu „LABIN – wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”.
Zgodnie z projektem, za blisko 20 mln zł zakupione zostaną urządzenia dla laboratoriów: samochodów i ciągników; silników cieplnych; obróbki elektroerozyjnej; niekonwencjonalnych technologii wytwarzania; struktury materiałowej i wymiany ciepła; zaawansowanych systemów elektroniki analogowej i cyfrowej; pomiarów bioimpedancji; przekształtników energoelektronicznych i telekomunikacji.
Jak powiedział prof. Adamczak, modernizacja laboratoriów trzech z czterech wydziałów uczelni umożliwi podejmowanie nowoczesnych, innowacyjnych badań naukowych, krajową i zagraniczną współpracę badawczą, a także rozwój współpracy z przemysłem regionu. „Powinno także wzrosnąć zainteresowanie studiami politechnicznymi w Kielcach” – dodał.
Zgodnie z regionalną strategią innowacji na lata 2005-2013, Politechnika Świętokrzyska jest głównym w województwie ośrodkiem koordynującym działalność naukowo-badawczą. „Dzięki unowocześnieniu potencjału, uczelnia będzie mogła oferować wynalazki i patenty regionalnemu biznesowi” – zaznaczyła dyrektor departamentu programów ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Agnieszka Kapciak.
Wiceprezes PARP Dariusz Szewczyk podkreślił, że opracowany przez PŚ projekt LABIN otrzymał najwyższą ocenę ekspertów i uplasował się na pierwszym miejscu na liście rankingowej.
Głównym celem wspieranego finansowo przez Unię Europejską programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa awansu społeczno-gospodarczego województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *