Łódź: wyróżnienie dla Margaret Thatcher

Senat UŁ na poniedziałkowym posiedzeniu przyjął także uchwałę o przyznaniu tytułu honoris causa prof. Heinzowi Heimgartnerowi oraz o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Władysławowi Bartoszewskiemu – dodał Boruszczak. 

Jako pierwsza z wnioskiem o nadanie Margaret Thatcher honorowego doktoratu wystąpiła rada wydziału ekonomiczno-socjologicznego UŁ, która chce w ten sposób uhonorować jej dokonania w sferze gospodarki w okresie, gdy była premierem Wielkiej Brytanii. 

Wniosek poparły też rady wydziałów prawa i administracji oraz studiów międzynarodowych i politologicznych uczelni. W lutym Senat UŁ zdecydował o rozpoczęciu procedury przyznania tytułu doktora honoris causa byłej premier. 

Recenzentami tego postępowania byli: prof. Tomasz Domański, prof. Zbigniew Rau i prof. Janusz Świerkocki z UŁ oraz prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. Jan Winiecki z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Margaret Thatcher była najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX w. Funkcję tę pełniła przez trzy kadencje w latach 1979-1990. Była pierwszą kobietą – premierem Wielkiej Brytanii. Zyskała przydomek „Żelaznej Damy”, konsekwentnie przeprowadzając reformy ekonomiczne, które wyciągnęły kraj z marazmu gospodarczego. 

W swej polityce opowiadała się za ograniczeniem roli państwa w gospodarce i za prywatyzacją najważniejszych sektorów. Stawiała na wolny rynek i rozwój przedsiębiorczości. 

Z wnioskiem o przyznanie profesorowi Heinzowi Heimgartnerowi tytułu doktora honoris causa UŁ wystąpił wydział chemii. Prof. Heimgartner – wybitny chemik – jest od 2006 r. emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Zurychu. Jego dorobek naukowy obejmuje 382 publikacji oraz 30 prac przeglądowych. W 2005 r. otrzymał Nagrodę Kametani (Japonia) za wybitne osiągnięcia w zakresie syntezy i badań strukturalnych nad związkami heterocyklicznymi. 

Natomiast na wniosek dziekana wydziału filozoficzno-historycznego UŁ, Senat uczelni postanowił wszcząć postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa Władysławowi Bartoszewskiemu. 

Władysław Bartoszewski należy do grona najbardziej znanych i cenionych humanistów polskich. „Jego biografia jest na swój sposób typowa dla tych wszystkich przedstawicieli polskiej inteligencji, którym przyszło się zmierzyć z doświadczeniem XX-wiecznego nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu” – napisano we wniosku o nadanie tytułu Bartoszewskiemu. 

Recenzentami tego postępowania będą: prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doc. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN i prof. Rafał Stobiecki z UŁ. 

Dotąd tytuły doktora honoris causa łódzkiego Uniwersytetu otrzymali m.in. Tadeusz Kotarbiński, Karl Dedecius, Leszek Kołakowski, Józef Tischner, Jan Karski, Andrzej Wajda i Kazimierz Dejmek.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *