UEK coraz bezpieczniejszy!

Porozumienie to jest kontynuacją podpisanego dwa lata temu porozumienia o wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa. Daje ono policji możliwość interwencji w przypadkach zagrożenia zdrowia, życia i mienia oraz przypadków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również w sytuacjach naruszeń przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, na terenie kampusu i domów studenckich UEK, bez wzywania Rektora.
Skraca to czas interwencji, a przez to daje większe szanse na ujęcie sprawców na gorącym uczynku, zmniejsza możliwości zatarcia śladów przestępstwa, umożliwia podjęcie czynności operacyjnych zmierzających do wykrycia sprawców. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *