Zawody przyszłości według Uczelni Łazarskiego

 
Duża ilość kandydatów to wynik popularności kierunku prawo, a Wydział Prawa na Uczelni Łazarskiego zajmuję I pozycję w Rankingu Gazety Prawnej w latach 2007-2009, a także nowych kierunków i innowacyjnych ścieżek edukacyjnych, wprowadzonych w tym roku na Uczelni. Studenci będą mogli wybierać spośród niepowtarzalnych propozycji, takich jak e-marketing, finanse osobiste, zarządzanie projektami w ochronie zdrowia, ekonomia odnawialnych źródeł energii, zarządzanie projektami w sektorze energetycznym, NGO, doradztwo finansowe, czy administracja publiczna.

„Kierunki, na które postawiliśmy w tym roku, to zawody przyszłości. Absolwent proponowanych przez nas innowacyjnych ścieżek będzie mógł zostać na przykład infobrokerem, menadżerem kampanii internetowych, ekspertem ds. coachingu, czy menadżerem w obrębie energii odnawialnej” – mówi Rektor Uczelni Łazarskiego, Dr. hab. Daria Nałęcz.

E-marketing – absolwenci tej ścieżki nauczą się tworzyć strategie aktywności e-marketingowej, poznają zasady budowy optymalnych instrumentów kampanii w Internecie, nauczą się zasad działania reklamy on-line, a także będą targetować i pozycjonować reklamy w wyszukiwarkach.

Finanse osobiste – absolwenci tej ścieżki zdobędą odpowiednie kwalifikacje niezbędne do przyszłej kariery zawodowej w charakterze osobistego doradcy finansowego. Specjalność przygotowuje do pracy w bankach, firmach doradztwa finansowego, kancelariach prawnych, czy podatkowych.

Zarządzanie w Trzecim Sektorze – specjalność zapewnia wiedzę w zakresie zarządzania organizacjami i kierowania ludźmi. Absolwenci poznają tajniki prawa gospodarczego, prawa pracy, marketingu, oraz zarządzania, nauczą się zasad zakładania własnej firmy, a także zostaną przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Ekonomika sektora energetycznego – Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy na temat finansowania przemysłu energetycznego, prawa energetycznego, funkcjonowania rynków energii, racjonalnego przetwarzania i użytkowania energii oraz zasad efektywnej eksploatacji urządzeń energetycznych. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje w analizowaniu efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych, w tym projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Specjalność daje możliwość pracy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi oraz w firmach, opracowujących lokalną strategię energetyczną.

Uczelnia stale poszerza swoją ofertę dla nowych studentów. Ostatnio uruchomione zostały kolejne specjalizacje : Zarządzanie projektami w sektorze energii odnawialnej, Doradztwo finansowe, Bezpieczeństwo energetyczne regionów, Ekonomia Ochrony Zdrowia i Wycena nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat każdego z kierunków można znaleźć na stronie Internetowej www.lazarski.pl.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie została założona w roku 1993. Uczelnia Łazarskiego zapewnia najwyższy poziom kształcenia akademickiego, wspartego zajęciami praktycznymi.. Celem Uczelni jest stworzenie zorientowanej na studenta wielokulturowej szkoły międzynarodowej, kształcącej polityków, dyplomatów, prawników, administratorów, ekonomistów, finansistów i biznesmenów. Uczelnia oferuje studia na sześciu kierunkach. Każdy z nich posiada bogaty zestaw specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami, jak również planami związanymi z późniejszą pracą zawodową.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *