Wyniki badań „Barometr edukacyjny Bayer”

bayerPopularność kierunków ścisłych i technicznych jest faktem: politechniki są już bardziej oblegane od uniwersytetów. Jakie są oczekiwania studentów kierunków ścisłych, czy udaje się je spełnić, jak oceniają swoje uczelnie i perspektywy na rynku pracy, co różni ich od kolegów z innych kierunków? Badania ‘Barometr edukacyjny Bayer’ wpisują się w trwającą obecnie publiczną debatę.

Diagnoza szkolnictwa wyższego

phoca_thumb_s_studenci2 Polski system szkolnictwa wyższego coraz bardziej różni się od systemów w rozwiniętych krajach UE, jest też ogromnie zróżnicowany wewnętrznie. Cechy wyróżniające to rozdrobnienie, ogromna skala sektora niepublicznego oraz studiów niestacjonarnych, wysoki udział wydatków prywatnych na szkolnictwo wyższe przy niskim udziale środków publicznych, zatrudnienie kadry akademickiej w wielu uczelniach, nikłe umiędzynarodowienie oraz rozwiązania ustrojowe.

Maturowo

phoca_thumb_s_maturowoMaturowo.edu.pl to projekt, który dojrzewał w konglomeracie pasji i osobowości. Organizatorzy szukali ciekawych sposobów na przekazywanie wiedzy, bardziej atrakcyjnych niż te, które oferuje szkoła. Przyświecał im cel dotarcia do młodych umysłów i zarażenia ich energią. Pomysłodawcy projektu pokazują, że uczenie się może być przygodą.