Najbardziej oblegane uczelnie i kierunki

 
W tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów zostały przyjete ogółem 575 363 osoby w tym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 436 732, a na studia drugiego stopnia 138 631.
  
Do publicznych szkół wyższych przyjęto ogółem 399 278 osób, natomiast do niepublicznych szkół wyższych 176 085 osób.
 
Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce, czterech i więcej kandydatów) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich:
   
Politechnika Warszawska 8,0
Politechnika Gdańska 6,7
Uniwersytet Warszawski 6,1
Politechnika Łódzka 5,8
Politechnika Poznańska 5,1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 5,1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4,3
Uniwersytet Wrocławski 4,3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4,2
  
Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich (według ogólnej liczby kandydatów):
  
1. Zarządzanie 35388
2. Pedagogika 33094
3. Prawo 26581
4. Budownictwo 24637
5. Informatyka 24055
6. Ekonomia 22025
7. Administracja 21565
8. Psychologia 20293
9. Turystyka i rekreacja 18977
10. Inżynieria środowiska 17723
11. Filologia: specjalność: filologia angielska 16484
12. Finanse i rachunkowość 15418
13. Socjologia 15347
14. Stosunki międzynarodowe 14508
15. Zarządzanie i inżynieria produkcji 13996
16. Ochrona środowiska 13824
17. Biotechnologia 13451
18. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 12972
19. Automatyka i robotyka 12378
20. Mechanika i budowa maszyn 12181
21. Gospodarka przestrzenna 12162
22. Kulturoznawstwo 11744
23. Geodezja i kartografia 11702
24. Filologia polska 11629
25. Politologia 11456
26. Europeistyka 11237
 
Najpopularniejsze pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce były:
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 13,8;
weterynaria: 7,8;
geodezja i kartografia: 7,7;
psychologia: 7,1;
gospodarka przestrzenna: 6,4;
dietetyka: 5,6;
dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 5,1;
technologie ochrony środowiska: 5,0;
biotechnologia: 4,5;
inżynieria biomedyczna: 4,5;
polityka społeczna: 4,5;
prawo: 4,5;
europeistyka: 4,3;
socjologia: 4,3;
kulturoznawstwo: 4,2;
stosunki międzynarodowe: 4,2;
wiedza o teatrze: 4,2;
papiernictwo i poligrafia: 4,1;
energetyka: 3,9;
automatyka i robotyka: 3,8;
inżynieria chemiczna i procesowa: 3,7;
lotnictwo i kosmonautyka: 3,6;
transport: 3,6;
fizyka techniczna: 3,5;
historia sztuki: 3,5;
oceanotechnika: 3,5;
architektura i urbanistyka: 3,4;
budownictwo: 3,4;
inżynieria materiałowa: 3,4;
etnologia: 3,3;
inżynieria środowiska: 3,3;
międzywydziałowe indywidualne studia matematycznoprzyrodnicze (studia międzykierunkowe): 3,3;
logistyka: 3,2;
archeologia: 3,1;
finanse i rachunkowość: 3,1;
międzynarodowe stosunki gospodarcze: 3,1;
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (studia międzykierunkowe): 3,1;
administracja: 3,0;
bezpieczeństwo wewnętrzne: 3,0;
turystyka i rekreacja: 3,0
          
Raport o wynikach rekrutacji w roku akademickim 2009/2010 opracowano w Departamencie Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *