Psycho man alone in bed, dark room, hospital
|

Psychologia – kierunek studiów

Psychologia to pasjonująca dziedzina wiedzy. Każdy człowiek, który lubi intelektualne wyzwania prędzej, czy później zaczyna zapoznawać się z takimi, czy innymi publikacjami psychologicznymi. Gdy posłuchać „rozmów Polaków przy stole” można łatwo dojść do wniosku, że każdy uważa się za psychologa i eksperta od rozwiązywania cudzych problemów. Tymczasem studia psychologiczne to poważna, naukowa i pogłębiona refleksja na temat człowieka oraz jego relacji z otoczeniem. Co roku na psychologię jest bardzo dużo chętnych, dlatego należy jak najlepiej zdać maturę.

Gdzie studiować psychologię?

Psychologia to jeden z kierunków nauk społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie gdzie możesz studiować psychologię.

Jak przygotować się i aplikować na studia psychologiczne?

Psychologia bada motywacje, emocje, uczucia oraz zachowanie się człowieka w różnych sytuacjach, próbując w ramach dostępnych sobie teorii znaleźć jakieś reguły i prawidła, którym podlega każdy z nas. Przygotowanie do podjęcia studiów psychologicznych najlepiej rozpocząć długo przed maturą, zapoznając się z wymaganiami wybranej uczelni. W zależności od tego, co będzie preferowała komisja egzaminacyjna należy solidnie wziąć się za naukę przedmiotów, które będą wpływały na miejsce w liście rankingowej. Dobrze rozwijać swoje zainteresowania w kierunku nauk społecznych i humanistycznych. Bardzo pomocna jest tu historia, język polski i wiedza o społeczeństwie. Oczywiście nie można zapomnieć o przedmiotach, takich jak biologia, czy chemia.

Czego nie spodziewa się kandydat, a co wie student psychologii?

Można z dużą dozą pewności powiedzieć, że młodych adeptów Psychologii z pewnością zaskoczy wielość podejść i możliwość zaistnienia wielu interpretacji jednego problemu. Psychologia jest nauką wielu paradygmatów, w której nie istnieje raz na zawsze ustalona prawda i procedura postępowania terapeutycznego. W zależności od wybranego kierunku psychologicznego w analizie problemu, z którym zmaga się pacjent, można dojść do zupełnie różnych wniosków.

Czego będę się uczyć na psychologii?

Studia psychologiczne to wykłady, ćwiczenia i seminaria. W ramach praktyk studenci odwiedzają ośrodki terapeutyczne, obserwują pracę terapeutów uzależnień, terapeutów rodzinnych i innych psychologów, pracujących z wybranymi grupami, w których występują problemy. Praktyki obejmują często także zapoznawanie się z pracą oddziałów psychiatrycznych oraz przypadkami, na które trafiają psycholodzy w poradniach psychologicznych i pedagogicznych.

W jaki sposób zdobędę umiejętności praktyczne i uzupełnię wykształcenie jako absolwent psychologii?

Psychologia jest jedną z tych dziedzin, w których wymagana jest dobra znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego. Absolwent psychologii z reguły rozpoczyna swoją praktykę zawodową od… dalszej nauki. Kształci się dalej uzyskując certyfikaty i dyplomy w wybranych przez siebie obszarach praktyki terapeutycznej i psychologicznej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy prowadzi swoją indywidualną praktykę psychologiczną, czy jest psychologiem zatrudnionym w poradni lub publicznym ośrodku ochrony zdrowia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *