Regionalistyka europejska – kierunek studiów
|

Regionalistyka europejska – kierunek studiów

Europa jest fascynująca! To kontynent kontrastów. Mieszanina barw, dźwięków, zapachów, wierzeń, obyczajów, myśli i idei. Teren wpływów wielu cywilizacji. Region świata, w którym wielokulturowość jest skarbem, ale i przekleństwem. Miejsce krwawych wojen i długotrwałych sojuszy, bogactw naturalnych i przerażającej biedy, zachwycających krajobrazów i zdegradowanych obszarów. Mieszkanie kilkudziesięciu narodów. Niewiele trzeba, by przemierzyć ją wzdłuż i wszerz – trochę czasu i pieniędzy. Całego życia nie wystarczy jednak, by zgłębić jej tajemnicę. 

Polacy i Niemcy w Europie – kierunek studiów
|

Polacy i Niemcy w Europie – kierunek studiów

Kierunek Polacy i Niemcy w Europie został stworzony dla absolwentów filologii polskiej, filologii germańskiej, historii lub innego kierunku humanistycznego po studiach pierwszego stopnia zainteresowanych historycznymi, literackimi i językowymi relacjami polsko-niemieckimi. Osoby chcące kształcić się na tym kierunku muszą też znać język niemiecki na poziomie B2+. Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie mają na celu kształcenie specjalistów do pracy w instytucjach kulturalnej, firmach lub fundacjach z Polski lub Niemiec. Jesteś zainteresowany?

Niemcoznawstwo – kierunek studiów
||

Niemcoznawstwo – kierunek studiów

Niemcoznawstwo to nowoczesny i interdyscyplinarny makrokierunek. Zależnie od wybranej specjalizacji studenci poznają bogatą historię Niemiec, zagadnienia politologiczne i kulturowe oraz zagadnienia charakterystyczne dla kierunku filologia germańska. Poziom nauczania języka niemieckiego jest dostosowany do wymogów konkretnej grupy. W związku z tym każda osoba będzie w stanie sprostać wymaganiom odnośnie nauki języka obcego. Zapraszamy do dalszej części artykułu!

Studia bałtyckie – kierunek studiów
|

Studia bałtyckie – kierunek studiów

Studia bałtyckie powstały z połączenia wielu specjalności. Dotyczą one różnych zagadnień związanych z państwami basenu Morza Bałtyckiego, czyli: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Norwegii, Danii oraz Niemiec. Powinieneś zwrócić uwagę na ten kierunek, jeśli myślisz o studiach z zakresu stosunków międzynarodowych, ale interesuje Cię szczególnie ten region Świata. W nauce na Studiach bałtyckich pomogą Ci zainteresowania z historii, geografii oraz kultury innych państw. Powinieneś mieć także na uwadze swoje predyspozycje do nauki języków obcych.

Europeistyka (profil ekonomiczny) – kierunek studiów
||

Europeistyka (profil ekonomiczny) – kierunek studiów

Studia na kierunku europeistyka adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny. Idealny kandydat będzie umiał wykorzystać umiejętności analitycznego myślenia oraz wiedzę nabytą jeszcze w szkole średniej z zakresu: matematyki, WOSu czy geografii. Jeśli w najbliższej przyszłości chciałbyś rozpocząć studia na tym kierunku, koniecznie zapoznaj się dalszą częścią artykułu! 

Międzynarodowe studia kulturowe – kierunek studiów
||

Międzynarodowe studia kulturowe – kierunek studiów

Międzynarodowe studia kulturowe łączą wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, stosunków międzynarodowych i historii. Studenci zdobywają wykształcenie humanistyczne o szerokim zakresie, pozwalające na dogłębne poznanie współczesnych kultur oraz zależności między nimi. Studenci poznają metody badawcze pozwalające na badanie i obserwacje zmian zachodzących w współczesnych kulturach, a także odbywają praktyki w instytucjach przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów? Zapraszamy do dalszej części lektury!

Komunikacja europejska – kierunek studiów
||

Komunikacja europejska – kierunek studiów

Komunikacja europejska to kierunek interdyscyplinarny. Łączy w sobie nauki prawne, społeczne oraz filologiczno-antropologiczne. Na zajęciach nacisk kładziony jest na edukację, która ma na celu współpracę Polski z krajami Unii Europejskiej. Student zdobywa wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów będą Ci, którzy mają wiedzę z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, a także podstaw ekonomii. Dlaczego wybrać ten kierunek studiów i gdzie pracują absolwenci komunikacji europejskiej?

Europeistyka kulturowa – kierunek studiów
||

Europeistyka kulturowa – kierunek studiów

Europeistyka kulturowa to kierunek, na którym zdobywa się wiedzę w zakresie: historii politycznej, sztuki oraz kultury europejskiej, prawa wspólnotowego, informacji o mediach i przekazach medialnych, nauk społecznych, systemów religijnych, współczesnych społeczeństw europejskich. Studenci operują pojęciami z zakresu public relations i ochrony własności intelektualnej. Oprócz tego, posiadają kompetencje dotyczące historii idei integracji europejskiej na przestrzeni dziejów, a także mogą pochwalić się wiedzą na temat posiada rozległą wiedzę na temat rozwiązań systemowych.

Dyplomacja europejska – kierunek studiów
|

Dyplomacja europejska – kierunek studiów

Oryginalność kierunku wiąże się z kontaktem z wybitnymi osobowościami ze świata polityki i dyplomacji oraz możliwość podjęcia praktyk, gwarantujących przyszłą pracę. Studiowanie dyplomacji europejskiej nie oznacza, że jedynie co, pozostanie absolwentom to szukanie pracy jako dyplomata. Ten kierunek pozwala studentom na zdobycie uniwersalnych umiejętności, które przydadzą się w pracy administracyjnej, szczególnie w firmach o zasięgu międzynarodowym. Chcesz wiedzieć więcej o dyplomacji europejskiej? Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem!

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – kierunek studiów
|

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – kierunek studiów

To dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nabywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.