Rosjoznawstwo – kierunek studiów
||

Rosjoznawstwo – kierunek studiów

Celem studiów jest poszerzenie kompetencji językowych (współczesna ruszczyzna) i zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat dawnej i – przede wszystkim – dzisiejszej Rosji. Kierunek ten zapoznaje z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi Rosji, a także podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Rosjoznawstwo od tradycyjnej filologii rosyjskiej różni się przede wszystkim uzupełnieniem intensywnej nauki języka o treści związane z kulturą, historią, gospodarką, sztuką czy literaturą, a także wzajemnymi stosunkami.

Dyplomacja i stosunki konsularne – kierunek studiów
|

Dyplomacja i stosunki konsularne – kierunek studiów

W związku z postępującą integracją Unii Europejskiej zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Oprócz wiedzy teoretycznej mają także szansę ćwiczyć praktyczne umiejętności, jak np. zdolność prowadzenia dyskusji, rozwiązywania konfliktów czy zasady savoir-vivre. Duży nacisk kładzie się oczywiście na naukę języków obcych: europejskich i pozaeuropejskich.

Stosunki międzynarodowe – kierunek studiów
|

Stosunki międzynarodowe – kierunek studiów

Interesujesz się polityką? Wiesz dużo o sprawach międzynarodowych? Chciałbyś poznawać zasady i prawidła protokołu dyplomatycznego? Jeżeli na większość z tych pytań jesteś w stanie odpowiedzieć „tak”, z pewnością powinieneś rozważyć podjęcie studiów w zakresie stosunków międzynarodowych. Kierunek jest świetną szansą na pogłębienie wiedzy o relacjach międzynarodowych, globalizacji polityki, dyplomacji Studia są ciekawe, a ich program bardzo zróżnicowany. Swoją rozległą wiedzę mogą wykorzystać w biznesie, organizacjach współpracy międzynarodowej, pracy dla rządu.

Europeistyka – kierunek studiów
|

Europeistyka – kierunek studiów

Europeistyka to studia nad Europą w bardzo różnych wymiarach. Choć przedmiot studiów jest dość jednoznaczny, to płaszczyzny jego poznania są niezwykle bogate. Aby w pełni zrozumieć istotę i naturę Starego Kontynentu, trzeba patrzeć z wielu perspektyw. Jakie dziedziny mogą wytworzyć pełny obraz gospodarczych, politycznych i ekonomicznych relacji między państwami i organizacjami? Budowa rzetelnej wiedzy o Europie oparta jest o socjologię, administrację, prawo, geografię, historię, wiedzę o kulturze oraz stosunki międzynarodowe. Zapraszamy do lektury!