White Paper at Printshop
|

Papiernictwo i poligrafia – kierunek studiów

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Celem kształcenia jest przygotowanie do kierowania współczesnymi procesami wytwórczymi, w zakresie ww. dziedzin. Absolwentowi przyda się umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi w przemysłach: papierniczym, poligraficznym i pokrewnych. Należy pamiętać o tym, że jest to kierunek techniczny, na którym zajęcia i wykłady dotyczą takich dziedzin jak: chemia, fizyka czy budowa maszyn. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

Gdzie studiować technologię papiernictwa i poligrafii?

To jeden z kierunków technicznych. Zobacz gdzie studiować technologię papiernictwa i poligrafii.

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika inżynierska, mechanika, elektrotechnika i elektronika, ekonomia i prawo pracy, technologia papiernictwa i poligrafii, fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii, maszyny papiernicze i poligraficzne, metrologia papiernictwa i poligrafii, automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych, zastosowanie matematyki w technice, zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii, systemy informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii, eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych, technologia papiernictwa i poligrafii;

Po studiach:

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: – zakładach produkcyjnych w przemyśle papierniczym i poligraficznym, – zakładach przemysłowych do obsługi maszyn i procesów technologicznych, – biurach projektowych, – instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, – laboratoriach branżowych, – administracji, – szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *