Sunlight Vet Clinic Scene
|

Weterynaria – kierunek studiów

Kierunek dla miłośników zwierząt, chcących nieść im pomoc. Absolwentem jest lekarz weterynarii. Specjalizację zdobywa się praktykując zawód po ukończeniu kierunku, w trakcie studiów nie ma podziału na specjalizacje. Weterynarz jest znawcą chorób zwierzęcych, ich profilaktyki, leczenia, higieny, także ochrony ludzi przed chorobami odzwierzęcymi. Kandydatom prócz wiedzy z biologii i chemii przyda się również precyzja, cierpliwość, opanowanie i szybkie łączenie faktów w celu postawienia diagnozy. Przyda sie oczywiście też przyjazne nastawienie do każdego zwierzaka! 

Gdzie studiować weterynarię?

Weterynaria to jeden z kierunków przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie gdzie możesz studiować weterynarię.

W trakcie studiów:

biologia, biologia komórki, biofizyka, biochemia, chemia, histologia, embriologia, anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, immunologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i weterynaryjna, epidemiologia weterynaryjna, patofizjologia, farmacja, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, biostatystyka i metody dokumentacji, weterynaria sądowa, agronomia, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, dietetyka, etologia, ochrona środowiska, prewencja weterynaryjna, ekonomia weterynaryjna, diagnostyka, patomorfologia, chirurgia ogólna i anestezjologia, parazytologia i inwazjologia, choroby psów i kotów, choroby koni, choroby zwierząt gospodarskich, andrologia i unasienianie, choroby ptaków, choroby zwierząt futerkowych, choroby ryb, choroby owadów użytkowych, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego, higiena mleka, zoonozy, higiena środków żywienia zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń, historia weterynarii i deontologii, administracja i ustawodawstwo  weterynaryjne;

Po studiach:

Absolwenci pracują między innymi: – we własnych lecznicach dla zwierząt, – w klinikach i przychodniach dla zwierząt, – w inspektoratach weterynaryjnych, – w laboratoriach, – w firmach farmaceutycznych, – w ogrodach zoologicznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *