Ministerstwo dementuje, egzaminów nie będzie!

Komunikat ministerstwa brzmi następująco: Informujemy, że wbrew pojawiającym się opiniom wyrażanym w debacie publicznej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie planuje zmian polegających na wprowadzeniu egzaminów wstępnych na studia. Niezmienne podstawą procesu rekrutacji pozostają wyniki uzyskane na maturze. Propozycja zmiany dotyczy jedynie uwolnienia uczelni od dodatkowych procedur.
W konsultowanych obecnie Założeniach reformy szkolnictwa wyższego zapisano jedynie (str. 32): „Przewiduje się też odstąpienie od wyrażania zgody przez ministra na przeprowadzenie dodatkowych sprawdzianów kompetencji kandydatów na studia. Wpłynie to na uelastycznienie procedur rekrutacyjnych, a także zwiększy autonomię uczelni w tym względzie”.
Proponowany zapis dotyczy stosowanej obecnie przez niektóre uczelnie procedury przeprowadzania dodatkowych sprawdzianów kompetencji kandydata. Proponowana zmiana ma polegać tylko na tym, aby uczelnie działające na zasadach autonomii będą mogły bez konieczności uzyskania zgody ministra przeprowadzać dodatkowe sprawdziany związane ze specyfiką kierunku. Taka zmiana w sposób znaczący ma ułatwić prowadzenie rekrutacji szczególnie na kierunkach w uczelniach artystycznych i wychowania fizycznego. Dodatkowe sprawdziany – podobnie, jak obecnie – nie będą mogły dotyczyć przedmiotów maturalnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *