Targi Edukacyjne w Poznaniu

Najbliższa edycja tego największego wydarzenia o tematyce edukacyjnej w Polsce odbędzie się w dniach 3-5 lutego 2012 roku. A o to jego harmonogram:

Piątek, 3.02.2012
12.00 – 12.45 Sala Zielona, Hol Wschodni
Wpływ zróżnicowania socjoekonomicznego na osiągnięcia szkolne dzieci – wykład otwarty
Piotr Rycielski – lider zespołu SUEK (Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia) Instytutu Badań Edukacyjnych
adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu prowadzącego szkołę i placówkę, pracownicy urzędu sprawującego nadzór pedagogiczny, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

13.00 – 13.45 Sala Zielona, Hol Wschodni
Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji – stan prac w Polsce i Europie – wykład otwarty
Beata Michalska – Instytut Badań Edukacyjnych 
adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu prowadzącego szkołę i placówkę, pracownicy urzędu sprawującego nadzór pedagogiczny, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni. Już wkrótce wszystkie polskie dyplomy będą oznaczone w sposób zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji. Jak będzie wyglądał ten system porządkowania i weryfikacji kwalifikacji? Na ile zmieni to sposób uczenia w szkołach i ocenę efektów uczenia się? Czy ramy kwalifikacji zmienią studia wyższe? Jak wpłyną na szkolnictwo zawodowe? Czy będzie łatwiej czy trudniej o dyplomy i certyfikaty?Założenia nowego systemu opisywania i potwierdzania kwalifikacji zaprezentuje ekspert z Instytutu Badań Edukacyjnych
Szczegółowe informacje: www.kwalifikacje.org.pl
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

13.00 – 13.45 Sala Niebieska, Hol Wschodni
Nowe media w kieszeni – jak wykorzystać ich potencjał w edukacji – wykład otwarty
Marcin Polak – redaktor naczelny Edunews.pl – portalu o nowoczesnej edukacji
adresaci: nauczyciele
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

14.00 – 14.45 Sala Niebieska, Hol Wschodni
Badania nad mózgiem a rozwój kompetencji życiowych uczniów – wykład otwarty
dr Maciej Błaszak – Uniwersytet Adama Mickiewicza
adresaci: nauczyciele
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

14.00 – 16.30 Sala Zielona, Hol Wschodni
Nauczmy się wygrywać! – panel dyskusyjny
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie III klas gimnazjum, nauczyciele
Kto może wziąć udział?
Spotkanie jest przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum i wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem – nauczycielem wychowania fizycznego lub wychowawcą.
Prelegenci:
Panel dyskusyjny poprowadzą pracownicy naukowi AWF w Poznaniu i zaproszeni goście.
Program:
• Wprowadzenie do rozmowy
• Dyskusja z uczniami na przykładowe tematy: kiedy zwycięstwo „smakuje” najlepiej?
   o czy wygrywać za wszelką cenę?
   o czy przegrana może być zwycięstwem?
   o jaki sens ma dzisiaj stwierdzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch”?
   o czy zwycięstwo „nieuczciwe” to też zwycięstwo?
   o czy zwyciężania można się nauczyć?
   o rola kibiców w zwycięstwie
   o rola pseudokibiców w zwycięstwie
   o czy zwyciężanie ma sens?
   o a co z szacunkiem dla przegranych?
   o czy przegrywać też trzeba umieć?
   o co bardziej stymuluje zwycięstwo czy przegrana?
   o czy każdemu wygranemu należy się szacunek?
   o dlaczego wygrywać?
   o czym jest dzisiaj „fair play”?
• Zakończenie panelu dyskusyjnego i wręczenie piłek Euro 2012
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

15.00 – 18.00 Sala Niebieska, Hol Wschodni
Decyduję o Europie – poznając ją konferencja projektowa
adresaci: nauczyciele biorący udział w projekcie
Program:
15.00 -15.10  otwarcie – Ewa Superczyńska dyrektor ODN w Poznaniu
15.10 – 15.30  Działalność RCIE ze szczególnym uwzględnieniem edukacji szkolnej i pozaszkolnej; Agnieszka Gruszczyńska – przedstawiciel RCIE.
15.30 – 15.45  Podsumowanie projektu –„Decyduję o Europie – poznając ją”; Maria Pacholska – kierownik projektu
15.45 – 16.30  Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej; prof. dra hab. Zbigniew Czachór – UAM.
16.30 – 16.45  przerwa
16.45 – 17.30  przykłady dobrych praktyk – przedstawienie wybranych działań projektowych
17.30 – 17.45  zakończenie konferencji
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

16.30 – 17.30 Sala Zielona, Hol Wschodni
Doświadczenie czy symulacja? Jak tanio wyposażyć nowoczesną szkolną pracownię fizyczną i chemiczną.
adresaci: dyrektorzy ponadgimnazjalnych
Organizator: Zamkor

Sobota, 4.02.2012
10.30 – 13.30 Sala Zielona, Hol Wschodni
Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej – konferencja
adresaci: nauczyciele
Program:
10.30 – 11.15  Konstruktywizm w fizyce, i poza nią, i poza-konstruktywizm; prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz- Kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
11.15 – 12.00  Bezpieczeństwo rozproszonego tworzenia przez nauczycieli interaktywnych scenariuszy edukacyjnych opartych na technologiach Web 2.0; dr Adam Wójtowicz – Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12.00 – 12.45  przerwa
12.45 – 13.00 Czy nauczyciel może być cyfrowym analfabetą? mgr inż. Ewa Sumowska–koordynator regionalny ECDL
13.00 – 13.15  Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” jako przykład wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem; Joanna Ganowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

10.30 – 13.30 Sala Niebieska, Hol Wschodni
Edukacja zdrowotna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego – potencjalne strategie i przykłady rozwiązań – konferencja 
adresat: nauczyciele wychowania fizycznego i zainteresowani tematem nauczyciele
Program:
10.30 – 10.45  Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej; mgr Halina Stróżyk
10.45 – 11.45  Nauczyciel wychowania fizycznego jako edukator zdrowia konieczność, szansa i wyzwanie; dr Ida Laudańska-Krzemińska
11.45 – 12.00  przerwa
12.00 – 13.00  Społeczny, sportowy i wewnętrzny rozwój ucznia w XXI wieku; mgr Marcin Kochanowski
13.00 – 13.20  Realizacja edukacji zdrowotnej w praktyce nauczyciela wychowania fizycznego; mgr Wiesława Skoczylas, mgr Bożena Borys
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

14.00 – 17.00 Sala Zielona, Hol Wschodni
Innowacyjne Wsparcie Szkół w zakresie rozwoju ruchowego dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – konferencja
adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Program:
14:00 – 15:00  Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu prawidłowych nawyków ruchowych w tym postawy ciała dziecka; dr Elżbieta Olszewska
15.00 – 15.30  Opiekun merytoryczny projektu IWS – Zadania nauczyciela w zaspakajaniu potrzeby ruchu dziecka, propozycja narzędzi diagnostycznych; Małgorzata Trybuś
15.30 – 16.00  przerwa w czasie przerwy wystawa pomocy dydaktycznych wykonanych przez nauczycieli
16:00 – 17:00  Rozwiązania metodyczne we wspomaganiu rozwoju dziecka (kinezjologia Edukacyjna, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, Metoda M. Montessori)
Dodatkowo od 17.00 do 17.30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT przedstawi
temat: „Film jako pomoc dydaktyczna. Wykorzystanie materiału filmowego w edukacji
regionalnej i historycznej”.
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

14.00 – 16.00 Sala Niebieska, Hol Wschodni
Projekt multimedialny – Jan Paweł II do Wielkopolan
adresaci: nauczyciele biorący udział w projekcie
Program konferencji:
14.00  rozpoczęcie konferencji
14.10  przedstawienie „Przyjaciel z nieba” w wykonaniu uczniów z Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. dr Wandy Błeńskiej, opiekun Alodia Tomaszewska
14.45  wykład „Jan Paweł II w naszym życiu” Elżbieta i Jerzy Wolscy
15.30  podsumowanie projektu z wręczeniem nagród i wyróżnień
16.00  zakończenie
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

16.30 – 17.30 Sala Niebieska, Hol Wschodni
Wykorzystanie komputera w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną – konferencja
adresaci: nauczyciele szkół specjalnych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, nauczyciele gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, psychologowie i pedagodzy w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, pedagodzy szkolni
Program

Prezentacja Ośrodka Szkolno

– Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu

Hanna Kaczmarek polonista w Zasadniczej Szkole Zawodowej z Innowacją Pedagogiczną w OSW

Dzień na drodze do samodzielności

Barbara Półrolniczak informatyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych w OSW

Artysta w cyfrowej sferze – autysta

przy komputerze

Izabela Łajs pedagog specjalny w Szkole Przysposabiającej

do Pracy w OSW

Innowacja pedagogiczna w Ośrodku – odpowiedź na brak oferty edukacyjnej

Monika Żerdzińska informatyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych w OSW

Cud powszedni, czyli jak dokonać niemożliwego

Hanna Kaczmarek

Przełamywanie barier w komunikacji

z uczniem bez normy intelektualnej

Paweł Grabowski nauczyciel chemii oraz przedmiotów zawodowych w Technikum Uzupełniającym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu.

Podsumowanie konferencji

Barbara Półrolniczak

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Niedziela, 5.02.2012
10.00 – 12.00 
Warsztaty dla uczniów i rodziców
Dla uczniów
„Wsparcie ucznia w podejmowaniu decyjzi edukacyjno – zawodowych”
Prowadzące: Magdalena Rudzińska, Agnieszka Koperska – Figaj
Dla rodziców
„Rodzic pierwszym i najważniejszym doradcą zawodowym”
Prowadząca: Marlena Tadzik
Organizator: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne miasta Poznania

11.00 – 12.30 Sala Niebieska, Hol Wschodni
Seminarium dla rodziców i nauczycieli przedmiotu SZTUKA w szkołach gimnazjalnych
Prezentacja Liceum Plastycznego w Poznaniu

*UWAGA Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie sala na antresoli w paw. 3

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *