Więcej pieniędzy na kierunki zamawiane – lista uczelni

Pierwotnie miało być sfinansowanych 27 projektów na 21 uczelniach, ale w efekcie uda się zrealizować łącznie 64 projekty na 42 uczelniach. Programem objętych zostanie już w tej edycji dodatkowo nawet 10 tysięcy studentów.
 
– Cieszę się, że udało nam się uzyskać dodatkowe środki na program kierunków zamawianych, co pozwoli na sfinansowanie wszystkich najlepszych projektów. Zainteresowanie uczelni, a przede wszystkim przyszłych studentów jest tak duże, że bardzo zależało nam na możliwości uruchomienia już teraz jak największej ilości projektów w całej Polsce. To ogromna szansa dla młodych ludzi, podejmujących w tym czasie ważną życiową decyzję o wyborze kierunku kształcenia – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Program „kierunków zamawianych” uruchomiony został pilotażowo w październiku 2008 roku. Łączny budżet do 2013 roku wynosi 1,5 mld złotych. Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy absolwentów kierunków technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Najlepsi studenci, nawet 50 procent na roku, może otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1000 zł.
 
Lista projektów i uczelni, które otrzymały fundusze już w pierwszej turze dostępna na http://www.studia.net/kierunki-zamawiane/1219-kierunki-zamawiane-lista-dofinansowanych-uczelni
 
Oto lista uczelni, którym dzięki dobrze ocenionym projektom i zwiększonemu budżetowi, uda się prowadzić kierunki zamawiane:
 
28. PWSZ w Tarnowie – „PUK M@tematyka PLUS – Program Uatrakcyjniania Kształcenia na kierunki Matematyka z pakietem językowym”
29. PWSZ w Tarnowie – „PUK Chemi@ PLUS – Program Uatrakcyjniania Kaształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym”
30. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – „Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w
Szczecinie”
31. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”
32. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – ” Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska”
33. Uniwersytet Gdański – „Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki – zwiększenie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS)”
34. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – „Studiowanie budownictwa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania Twoją szansą na lepszą przyszłość”
35. Uniwersytet Łódzki – „Zwiększenie liczby studentów na kierunkach Matematyka i Informatyna na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ”
36. PWSZ im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu – „Wzrost liczby studentów kierunków technicznych kluczem do rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy”
37. Politechnika Białostocka – „Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej na kierunkach: mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej”
38. Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy – „Inżynier – specjalista ochrony środowiska potrzebny od zaraz”
39. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – „Inżynieria środowiska szansą na zawód z przyszłością”
40. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Informatyka – kompetencje dla rozwoju”
41. Uniwersytet Warszawski – „Uatrakcyjnienie studiów na kierunku chemia Uniwersytetu Warszawskiego, zwiększenie liczby studentów i poprawienie ich pozycji na rynku pracy”
42. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – „Mechanika i budowa maszyn szansą na zawód z przyszłością”
43. Politechnika Gdańska – „Inżynieria materiałowa – przyszłość gospodarki”
44. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – „Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia specjalność Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”
45. Uniwersytet Opolski – „Poprawa atrakcyjności studiowania kierunku chemia w Uniwersytecie Opolskim”
46. Politechnika Białostocka – „Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej”
47. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – „Informatyka, Automatyka i Robotyka – kierunkami przyszłości”
48. Politechnika Koszalińska – „Inżynier Pilnie Poszukiwany”
49. PWSZ w Krośnie – „Silna kadra inżynierska – wsparcie studentów kierunków zamawianych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”
50. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – „Dbamy o tradycję – budujemy nowocześnie. Program wsparcia kierunku budownictwo WSZiA w Zamościu”
51. Uniwersytet Warszawski – „Otwarcie i realizacja specjalności „biotechnologia medyczna” na kierunki biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”
52. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – „Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku informatyka”
53. PWSZ w Nowym Sączu – „Inżynier mechatroniki – napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki”
54. Uniwersytet w Białymstoku – „Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy”
55. Politechnika Gdańska – „Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej”
56. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach – „Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy”
57. Politechnika Częstochowska – „Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych”
58. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
59. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach – „grantPROGRES – Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki”
60. Uniwersytet Warszawski – „Informatyka na UW: doświadczenie+jakość+potencjał= wysokiej jakości absolwenci”
61. Uniwersytet Rzeszowski – „EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna”
62. Uniwersytet Warszawski – „Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim – studia atrakcyjne i przyjazna”
63. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – „Rozwój Studiów chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)”
64. Politechnika Białostocka – „Zwiększenie potencjału absolwentóa Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy”
 
źródło: MNiSW

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *