Habilitacja na Łazarskim

Decyzja Centralnej Komisji to potwierdzenie kompetencji, dorobku naukowego i najwyższej jakości kształcenia, jaką oferuje Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przy wydawaniu decyzji brane pod uwagę były takie czynniki jak: odpowiednia ilości kadry, duża liczba rozpraw doktorskich, odpowiednie zaplecze naukowe, duże biblioteczne zasoby naukowe oraz sukcesy w łączeniu kształcenia akademickiego studentów z ich praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu prawnika.

– Wydział Prawa i Administracji konsekwentnie realizuje strategię rozwoju od roku 1997, kiedy otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku prawo. Na bieżąco modyfikuje programy nauczania i nieustannie dba o wysoką jakość, kadrę naukową i praktyczny wymiar kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom najbardziej potrzebne umiejętności – powiedział Dziekan Wydziału Prawa i Administracji doktor Mieczysław Błoński.

Istotnym elementem działalności Wydziału są badania w obszarze różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim są to: prawo lotnicze, postępowanie karne i kryminalistyka, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo medyczne, cywilne, europejskie, konstytucyjne, energetyczne, administracyjne, ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo międzynarodowe. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów prawniczych.

Kadrę akademicką Wydziału tworzą między innymi: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze i radcy prawni. Na Wydziale Prawa kształci się obecnie 1100 studentów, a profesorowie kładą nacisk, by teoria łączyła się z praktyką. Studenci rozwiązują problemy prawne, uczęszczają na zajęcia prowadzone przez praktyków i pracują w Studenckiej Poradni Prawnej, która na co dzień pomaga osobom potrzebującym pomocy prawnej.

– Ostatnie decyzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to bardzo istotne wydarzenia dla naszej Uczelni, obiektywne potwierdzenie bardzo wysokiej jakości kształcenia oraz poziomu kadry akademickiej, jaką ma do zaoferowania Uczelnia. Czujemy dumę, a ostatnie wiadomości to wspaniała nagroda i ukoronowanie wieloletnich wysiłków. To także najlepsza motywacja do dalszych starań i działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i kształcenia na najwyższym akademickim poziomie – powiedziała rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Krystyna Iglicka-Okólska.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *