Gry i grafika interaktywna – kierunek studiów

Gry i grafika interaktywna – kierunek studiów

Absolwenci specjalności „gry i grafika interaktywna” będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy artystycznej i projektowej. Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych grafiką, multimediami, nowoczesnymi technologiami, informatyką oraz szeroko rozumianą sztuką. Student zdobędzie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne. Oprócz umiejętności tworzenia grafiki, projektowania gier, jak i zdobędzie wiedzę w zakresie zarządzania projektami w GiGi. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

Krytyka artystyczna – kierunek studiów
||

Krytyka artystyczna – kierunek studiów

Uzyskany po studiach status zawodowego krytyka artystycznego jest równoważny z zawodowym statusem dziennikarza. Absolwent kierunku pozna zasady przygotowywania i realizacji międzynarodowych projektów artystycznych i badawczych, sympozjów artystycznych i konferencji naukowych, podstawy działalności instytucji życia artystycznego, w tym galerii, muzeów i fundacji sztuki nowoczesnej, działalność organizacji międzynarodowych (UNESCO, ASEM) i zawodowych (AICA, ICOM, ICOMOS), wreszcie zagadnienia promocji sztuki współczesnej oraz edukacji artystycznej.

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – kierunek studiów
|

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – kierunek studiów

Absolwent kierunku otrzymuje z tytuł licencjata oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształcenie pozwoli na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności. Oprócz przygotowania w zakresie obsługi programów, potrzebna też będzie praktyka w wykonywaniu projektów oraz odrobina talentu. Są to studia dla osób, które mają zdolności artystyczne oraz myślą niezwykle kreatywnie. Zapraszamy do lektury!

Musical – kierunek studiów

Musical – kierunek studiów

Na kierunku musical silny nacisk kładzie się na wykształcenie zdolności równoczesnego wykorzystania połączenia wszystkich dziedzin sztuki, czyli wokalistyki, aktorstwa i sztuk tanecznych, w kreacji scenicznej. Są to studia interdyscyplinarne, które zapewniają absolwentom niezbędną wiedzę zarówno tę wysoce specjalistyczną jak i ogólnomuzyczną i humanistyczną. Studia w pewnym stopniu przypominają teatrologię czy filmoznawstwo, jednak są zorientowane przede wszystkim na ten gatunek filmowy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Scenopisarstwo – kierunek studiów

Scenopisarstwo – kierunek studiów

Scenariopisarskie studia licencjackie przeznaczone są dla osób, które już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu. Trzyletni okres studiów daje szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego, a także na zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Istotą tego programu jest połączenie praktyki, czyli pisania coraz większych form fabularnych, z wiedzą o warsztacie scenarzysty, o dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Myślisz na poważnie o wyborze tego kierunku studiów? Jeśli tak, koniecznie czytaj dalej!

Montaż filmowy – kierunek studiów

Montaż filmowy – kierunek studiów

Studia wyposażają absolwenta w kompletną wiedzę artystyczną, techniczną i administracyjną potrzebną do założenia własnego studia montażowego świadczącego usługi zarówno profesjonalistom jak i amatorom. Montaż filmowy to bardzo wąska dziedzina, która dostarcza studentom praktycznych umiejętności. Dzięki temu od razu po studiach będą mogli rozpocząć pracę przy montażu materiału filmowego. Kandydaci powinni wiedzieć, że od studentów wymaga się z jednej strony precyzji w działaniu, a z drugiej strony kreatywności. Zapraszamy do dalszej lektury!

Projektowanie graficzne – kierunek studiów

Projektowanie graficzne – kierunek studiów

Projektowanie graficzne to czynność intelektualna, techniczna i kreatywna. Projektant grafiki nie tylko ilustruje czy opracowuje metody na potrzeby prezentacji wizualnej, ale także organizuje pracę. Zawód ten jest związany z wszelką formą prezentacji i informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, ilustracji, typografii, kaligrafii czy opakowań. Potrzebna jest tu wszechstronność i orientacja w różnych dziedzinach twórczości wizualnej – grafice, malarstwie, projektowaniu przemysłowym, animacji filmowej. Zanim wybierzesz kierunek studiów dla siebie, zapraszamy do lektury!

Rytmika – kierunek studiów

Rytmika – kierunek studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób posiadających wykształcenie muzyczne na poziomie podstawowym (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej), które chcą zdobyć kwalifikacje licencjata w specjalności rytmika. Kto będzie idealnym kandydatem na ten kierunek studiów? Przede wszystkim osoba, która ma świetne poczucie rytmu oraz uwielbia pracę z dziećmi w każdym wieku. Choć nie wszyscy absolwenci pracują w szkole, to spora część z nich udziela się prowadzi zajęcia dla dzieci w ośrodkach kultury.

Ceramika – kierunek studiów

Ceramika – kierunek studiów

Wybierając kierunek ceramika student zdobędzie wiedzę specjalistyczną dotyczącą dość niewielkiej, choć bardzo istotnej gałęzi przemysłu jaką jest produkcja ceramiczna. Materiały ceramiczne są szczególnie cenione ze względu na swoją różnorodność i trwałość. Jest to kierunek o tyle odrębny od inżynierii materiałowej czy technologii chemicznej, że ceramika wytwarzana jest w wyniku procesów, które nie są charakterystyczne jednocześnie dla produkcji masowej. Ceramika to studia zdecydowanie dla osób z talentem artystycznym oraz technicznymi zdolnościami.