Young Woman in Computer Lab
|

Edukacja techniczno-informatyczna – kierunek studiów

Kierunek ten przygotowuje studentów do zarządzania zasobami informacyjnymi oraz wiedzą w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce oraz kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone – w tym związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. Studenci przygotowywani są także do administrowania i obsługi systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości. Kandydatom przyda się wiedza i łatwe przyswajanie wiadomości z zakresu nauk ścisłych. Chciałbyś w przyszłości rozpocząć takie studia?

Gdzie studiować edukację techniczno-informatyczną?

Edukacja techniczno-informatyczna to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować edukację techniczno-informatyczną.

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, zarządzanie środowiskiem, organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia, ekonomia, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów, grafika inżynierska oraz konstrukcja i eksploatacja maszyn, informatyka i systemy informatyczne, programowanie i programy użytkowe, techniki multimedialne, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne, elektrotechnika i elektronika, zarządzanie produkcją, usługami i personelem, kształtowanie i badanie struktury i własności materiałów, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, mechatronika i napędy maszyn, komputerowe wspomaganie w dydaktyce;

Po studiach:

Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako: – administrator systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, – administrator szkolnych sieci informatycznych, – administrator systemów informatycznych w administracji oświatowej, samorządowej oraz państwowej, – projektant w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym, – w administracji państwowej, – nauczyciel przedmiotów technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum, – nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, – nauczyciel przedmiotów kierunkowych w szkolnictwie zawodowym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *